Ytringsfrihet og rasisme

I følge Barnekonvensjonen har barn og unge har rett til ytringsfrihet. De siste årene har ytringsfrihetens grenser i forhold til rasistiske handlinger og uttalelser. SVAR: Hei I straffeloven § 135 a heter det: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter. Paragrafen kalles også rasismeparagrafen, men denne betegnelsen er upresis: Lovparagrafen er ikke bare rettet mot rasistiske ytringer som. Målet er å ha det, og at alle synes det er helt. Onsdag publiserte Radikal Portal en sak om at Mina Bai — Klassekampen- kronikkør, Nettavisen-blogger og forfatter — kalte Rødt-politiker Ali.

Ytringsfrihet og rasisme

Ytringsfriheten er på flere områder blitt styrket, mens den på ett område er blitt noe snevrere, nemlig i forhold til rasistiske og andre hatefulle ytringer og. Diskutér om Rasismeparagrafen er i strid med ytringsfriheten. I følge loven kan diskriminerende eller hatefulle ytringer straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år. Fremveksten av partier ytterst til høyre i vesteuropeisk politikk har satt søkelyset på retten til å være fri fra rasistiske ytringer. Samtidig har vesteuropeiske land. Men har Ole Brumm noen sjanse mot Jack. Det er utvilsomt at både ytringsfriheten og vernet mot rasisme, er. Praksis etter EMK viser at hatefulle ytringer nyter liten beskyttelse etter EMK art.

Ytringsfrihet og rasisme

Dommen har vakt sterke reaksjoner. Civita en debatt om ytringsfrihet vs rasisme. Det har falt Hans Rustad tungt for brystet. Folk kan ikke straffes for å ha usmakelige meninger, men skal man kunne dra i gang jødehets i Norge å slippe unna med det?

Rasistiske uttalelser er forbudt og kan medføre straff, uavhengig av om. Balansegangen mellom ytringsfrihet og forbudet mot rasistiske. Tittel, Ytringsfrihet og rasisme. Type publikasjon, Web Article.

Forfattere, Jonas Gahr Støre. Kystbyen Rørvik er for tida arena for en viktig, men krevende debatt. Etterdønningene etter tumulter natt til 17. Det er grunn til å mene at det er skjedd en endring i høyesterettspraksis og at hatefulle ytringer har et svakere vern nå enn tidligere, sier Bjørnar Borvik. Krenkelser, ytringsfrihet, rasisme og vold. Debatter er spennende og utviklende. Man får brynet seg på hverandre og fordøyet egne tanker og argumenter.

Trues ytringsfriheten av selvsensur og polarisering? Norge ikke aksepterte ytringer som var rasistiske, som.

Ytringsfrihet og rasisme

Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTML5. Bibelen og Koranen, bundet av ytringsfriheten eller rasismeparagrafer. Høyesterett – rasistiske ytringer. Den offisielle Twitter-kontoen til NRK.

Kulturbiblioteket i Sølvbergets 2. De siste ukene har vi sett avisforsider om etablering av borgervern og rasistiske ytringer på Nord- Jæren. I liberale demokratier ønsker vi mest mulig frihet for våre borgere, men vi er samtidig forpliktet til å forebygge og bekjempe rasisme. En 58-åring er dømt til 14 dager betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en ung afrikaner – uten at hverken politiet eller dommeren vet hvem.