Yrkesveiledning for voksne

Er du interessert i en mer personlig og utvidet veiledning? Vi tilbyr grundig og personlig karriereveiledning for ungdom og voksne. Riktig karrierevalg er en verdifull investering i din fremtid! Nysgjerrig på andre karrieremuligheter? Alle ønsker å ha et godt arbeidsliv (som i realiteten opptar en tredel av det voksne liv), og hvis vi oppnår det, vil vi ha glede av det i hvert minutt av resten av vårt.

Yrkesveiledning for voksne

En karriereveileder hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en.

Rådgiverkompetanse for veiledning av voksne. Yrkesveiledning – hjelper deg til rett studie og yrke. Er det vanskelig å finne ut hva du egentlig vil? Iris Aaslaksen i Emmali studie- og yrkesveiledning veileder et knippe godt voksne i jakten på en ny plass i arbeidslivet. Sentrene tilbyr gratis utdannings- og yrkesveiledning for voksne i et livslangt perspektiv.

Yrkesveiledning for voksne

Senteret arbeider med yrkesveiledning på systemnivå, og har som ett av sine. Alle NAV-kontor kan bidra med generell informasjon og yrkesveiledning. Rapporten tar for seg utdannings- og yrkesveiledning i videregående skole med særlig vekt på.

Du kan få gratis karriereveiledning på. Norskopplæring for voksne innvandrere. Prosjektstøtten skulle dekke lønnsutgifter til en studie og yrkesveileder i 50 prosent stilling i seks måneder våren. Her skal unge og voksne søkere til videregående opplæring finne. Til hovedmeny Til hovedinnhold. Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Studiet legger til grunn at karriereveiledning angår alle elever i grunnopplæringen og mange personer, i ulike livssituasjoner, i den voksne delen av.

Vi har avdeling i Trondheim, Verdal og Namsos. For å styrke den voksne befolkningens tilgang til profesjonell karriereveiledning, mener utvalget det bør etableres karrieresentre med. Voksenopplæring er et tilbud om videregående opplæring for voksne som er 25 år eller eldre. Tilbudet er gratis og gjelder først og. Kurs i yrkesveiledning i Kristiansand 7-8 september.

Yrkesveiledning for voksne

Invitasjon er nå sendt ut på e-post. Har du ikke mottatt denne, er det fint om du sender info om. Senteret skal gi gratis tilbud om karriereveiledning og utdannings- og yrkesveiledning for ungdom og voksne. PNING: Nav-direktør Jostein. Gratis karriereveiledning.

Du er den du er, men vær nysgjerrig på deg selv! Motivasjon, bevisstgjøring og yrkesveiledning. De fleste barn og voksne med medfødte hjertefeil fungerer godt i hverdagen, men for en del medfører.