Yrkesfaglig utdanning for voksne

Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne. Voksne over 25 har rett til å få fullføre videregående. Videregående opplæring for voksne – yrkesfag. For de fleste jobber i Norge kreves det at du har mer utdanning enn bare grunnskole. Det er gledelig at voksne nå skal få bedre muligheter til å ta fagbrev.

Samtidig vil det være økt behov for arbeidskraft med yrkesfaglig utdanning.

Yrkesfaglig utdanning for voksne

Voksne har ulike muligheter til å ta fag- og yrkesopplæring på videregående nivå. Les mer om yrkesfaglig kompetanse uten fag- eller svennebrev under de. Gjøre unna yrkesfaglig utdanning fortere enn ved VGS når man har. Ta elektroutdanning som godt voksen – er det mulig?

Frafallet blant ungdom i videregående utdanning er klart størst på yrkesfag, mens frafallet blant voksne som tar videregående utdanning for. Om du vurderer å bytte arbeidsoppgaver, men mangler utdanning, så kan yrkesfag for voksne hjelpe. Jeg har nå – etter endt videregående (almenn) og masterstuder ved universitetet – vurdert å skifte studieretning. Yrkesfaglig i voksen alder 3 innlegg 1. Folk som holder på med vgs- utdanning i voksen alder. Flere resultater fra forum. Du kan få nærmere informasjon ved inntakskon. Mens voksne med fagbrev fra praksiskandidatordningen har en sosial bakgrunn svært lik.

Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående. Hvordan velger du utdanning og yrke? Fullføringsrett: Er du voksen og tatt inn til videregående opplæring, har du rett til å fullføre opplæringsløpet. Som voksen kan du ha rett til påbygging til generell studiekompetanse når du har.

NY SJANSE: Voksne som står uten videregående utdanning kan også ta. Vi tilbyr gratis videregående utdanning for voksne. Jeg har et ønske om å bli helsesekretær men lurer på hvordan jeg kan bli det. Min utdannelse er 2 år på.

Er det muligheter for å søke ordinær videregående opplæring som voksen ? Det er mange gode grunner til å tenke utdanning i voksen alder. Har du fagbrev eller har gått tre år yrkesfag på videregående, må det fylles. Konditoropplæring for voksne her i byen. Fagbrevet er dokumentasjon på fullført yrkesfaglig utdanning. I videregående skole skiller en mellom studieforberedende og yrkesfaglig utdanning. HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE ? For å kunne søke høyere utdanning må du i tillegg til fagkravene doku- mentere 5. Fra denne siden finner informasjon om videregående opplæring for voksne.

Start gjerne utforskningen på utdanningsportalen utdanning. Da finnes det muligheter for deg som ønsker en utdanning som voksen. Glemmen videregående skole har lange og gode tradisjoner med voksenopplæring. Utfall på arbeidsmarkedet for voksne som fullfører videregående utdanning.

Særlig har det å fullføre yrkesfaglig videregående utdanning en positiv effekt. Hovedtema: Voksne som oppnår yrkesfaglige kvalifikasjoner. Sosial bakgrunn med foreldre med lite formell utdanning ?