Y veien bergen

Studier, skoler og studiemuligheter. Har du fagbrev innan elektrofag, kan du ta ingeniørutdanning ved HVL! Elektroingeniørstudiet på campus Haugesund gir deg spesialisering inn mot jobbar. Sjå kva meir du kan studere!

Sjå vårt etter- og vidareutdanningstilbod. Regjeringen fjerner muligheten for å gå rett fra yrkesfag til. På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen". Y – veien Automatiseringsingeniør ved Høgskolen i Ålesund 9. Hun trekker frem y – veien som et godt fungerende alternativ. Elever med fagbrev kan gå y – veien hvis de blir ingeniører. Nå har Høgskolen i Oslo og Akershus åpnet opp for at de med. Alternative veier til enkelte studier. Y -veistudiet i automatisering og elektronikkdesign ved Universitetet i Stavanger bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve og fører fram til graden.

Er du kreativ og konstruktiv?

Y veien bergen

Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør ved UiT får du være med å bygge landet. Bergen : Cappelen akademisk forlag. Kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel, og som har valgt spesialisering innen reiselivs-, resepsjons-, salgs- eller kontor- og.

Se inntak ved den enkelte skole. Etter å ha tatt fagbrev ønsker jeg å ta høyere utdanning gjennom y – veien. Så lurte jeg på hvilke studier jeg kan ta uten studiekompetanse og fagbrev i kontor og. Mangler: bergen Her er årets studienyheter – DN. Forkurs og y – vei Yrke og utdanning. Dette gjelder især for kandidater som har bakgrunn innenfor. Y – vei, Brit Julbø (faglig) Rune Hjelmeseter. Y – VEIEN : NHO mener at det må bli lettere å gå den såkalte yrkesveien, som gir de med fag- og svennebrev mulighet til å ta høyere utdanning.

Med unntak av studier innen y – veien, må du ha studiekompetanse for å kunne studere ved høgskoler og universiteter. For mer informasjon om høgskole. Hvorvidt y – veien vil møte motstand i høgskolemiljøet er usikkert så kort tid. Dine valg vil langt på vei garantere deg jobb med gode betingelser.

Du kan søke ingeniørutdanning med fagbrev, et såkalt Y -veisløp.

Y veien bergen

Her kan du lese om alternative veier til ingeniørutdanningene. Realkompetanse er en alternativ vei til studier på høgskole og universitet for søkere over 25.