Web og universell utforming

Med denne boka skjønner du fort at en universell utforming både er inspirende og. Web -utvikling er kreativt, og det gjelder også gode løsninger for universell utforming ! Kreativitet og høy faglig kompetanse gjør at MediaLT er en god. I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag som bygger på WCAG- kravene. Husk at det finnes flere måter å møte kravene på.

Web og universell utforming

Manglende universell utforming i skjema kan føre til at nettstedseier får inn feil data eller at brukerne blir utestengt fra viktige funksjoner.

Universell utforming betyr mest mulig for flest mulig. Alle som jobber med web vil gjerne nå flest mulig. Er du klar over at alle web løsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. IKT-løsninger i Norge skal være. DIFI arkitekturprinsipper og universell utforming. Virtualisering av systemer gjennom mash-ups og web services?

Web og universell utforming

Krav til universell utforming (WCAG 2,0) er noe som vil gagne oss alle.

Mange norske organisasjoner og selskap er underlagt kravene. Her finner du konkrete rutiner og retningslinjer for å sikre universell utforming av de. Avgrenset til tilgjengelighet av innhold på web (WCAG. 2.0). Nettløsninger skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2.0). I første omgang vil det foreslås krav til utforming av web -løsninger og automater. Målet med universell utforming for web er å gjøre nettstedene tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Vi kan gjøre en analyse av dine nettsider.

Vi har samlet noen argumenter for universell utforming av teknikk som kompletterer det. Lurer du på dette med universell utformimg på web ? Nå kommer boka som kan gi deg svar på mange av disse spørsmålene. KS har et kommunenettverket for universell utforming. Webutviklere har fått en ny regelbok å forholde seg til. Norge har den mest ambisøse forskriften for universell utforming i IKT, og er den som. Web og universell utforming.

Web og universell utforming

Alle nye sider som lanseres må nå følge reglene for universell utforming.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av. Norske nettaviser omfattes av forskriften om universell utforming – og bryter. Web Content Accessibility Guidelines. Time and time again web developers resort to hacks when web.