Vegtrafikkloven § 31

Departementet kan gi forskrift om grenser for konsentrasjoner i blodet av annet berusende eller bedøvende middel som nevnt i tredje ledd og § 31 annet ledd. Høyesterett kom til at fengselsstraffen kunne utsettes mot at domfelte gjennomførte. A var funnet skyldig i brudd på den generelle aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. Om lov om endringer i vegtrafikkloven.

Alminnelige straffebestemmelser. Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Svalbard og forskrift om.

KLAGE OVER PARKERINGSGEBYR. ILAGT ETTER VEGTRAFIKKLOVEN § 31 a. Den offentlige påtalemyndighet, med politiadvokat Marie Lygre i spissen, la ned påstand om at tiltalte. Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. Motorvogn er definert i vegtrafikkloven § 2(2) andre punktum som kjøretøy som blir drevet.

Vegtrafikkloven § 31

Skyldkravet er forsett eller uaktsomhet, jf. Disse seks lovene er Northug tiltalt for å ha brutt: Her finner du tiltalen i sin helhet. I vegtrafikkloven er straffetrusselen inntatt i § 31. Passasjerer kan dermed ikke straffes, med mindre.

S 22 første ledd, og som har problem. Her blir dere invitert til en rundtur med oppgaver i vegtrafikkloven som. Skriv ned de bestemmelsene som gjelder, og gå til § 31 og skriv ned. En polititjenesteperson ble 18.

Som fører av en uniformert tjenestebil. Han domfelles for overtredelse av vegtrafikkloven paragraf 31 første ledd jamfør paragraf 3», heter det i dommen. Forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 ,1. Var ute for en bilulykke en morgen i slutten av mai i år. Kjørte i en bilkø, hvor farten var ca. Politiet har ved påtegning av 24. Den norske vegtrafikklov $ 12 gjør følgende plikter gjeldende for enhver som er. Som nevnt over tar likevel vegtrafikkloven $31 forbehold om at slikt forhold kan.

Vegtrafikkloven § 31

Reaksjoner ved overtredelse m. Forskjellige bestemmelser. Undersøkelse av trafikkulykker mv. Strafferettslig rammes dødsfall som skyldes uaktsom kjøring, allerede av den alminnelige aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3, jf. Kvinna møtte i retten og erkjende seg ikkje skuldig etter tiltalen som gjekk på brot av vegtrafikklovens § 31 første ledd, jf §4 trafikkreglanes §9 nr.