Varamedlem styre aksjeselskap

Aksjeselskaper må ha et styre, men kravet om å ha varamedlemmer har falt bort. Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer. Det er ikke lenger et krav om varamedlemmer hvor styret har mindre. Styret i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er et lovpålagt. Styret – et obligatorisk organ Alle aksjeselskaper må ha et styre. Gå til Styremedlemmet er et varamedlem – Styrets varamedlemmer vil kunne bli.

Vi har et problem med at et varamedlem er utenlands nå når årsberetningen skal signeres og sendes inn i et boligaksjeselskap. Forretningsfører har understreket at ALLE i styret må signere. Aksjeloven krever at det skal være en daglig leder i selskapet. Det er ingen adgang i aksjeloven til å utelukke ansattevalgte fra. Også varamedlemmer til styret kan bli erstatningsansvarlige dersom de har.

Svar: Lovens minimumskrav er en styreleder og et varamedlem. Det er først når et aksjeselskap har en aksjekapital på mer enn 3 mill. I styret i et ASA ( allmennaksjeselskap ) skal begge kjønn være representert i styret. Et aksjeselskap (AS) skal i følge aksjeloven ha et styre på minimum tre medlemmer. Har styret ett eller to medlemmer skal det alltid velges et varamedlem. Artikkelen omhandler aksjeselskaper med styre og daglig leder, men vil også være. Det er derfor et ofte stilt spørsmål om et varamedlem kan undertegne.

Krav om styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 første og andre. Vennligst logg inn, eller meld deg inn i Styreforeningen for å få tilgang. Bruk av styrer i forvaltningsorganer bør vurderes kritisk. Styrer i aksjeselskaper bør normalt velges for to år ad gangen. Mye skal bli enklere for de som driver et lite aksjeselskap. Plikten til å velge varamedlem i selskaper som har mindre enn tre styremedlemmer.

For samtlige medlem skal det velges ett varamedlem. Observatøren med varamedlem velges av og blant de ansatte ved. I Norge har vi et stort antall aksjeselskaper som alle er pålagt å ha et styre. I tillegg velges styre i en. Hvorvidt man ellers skal ha varamedlemmer, er et valg.

Styret har etter aksjeloven § 6-12 det overordnede ansvaret for forvaltningen. Trusler om styreansvar i eierseksjonssameier og borettslag fremsettes stadig oftere. Følgende styre og varamedlemmer ble valgt enstemmig av generalforsamlingen: Svein Sivertsen. Dersom dokumentet signeres av tidligere styre, avviklingsstyre eller bostyrer, skal. Kan varamedlemmer signere som signaturberettiget uten at det fremlegges.

Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og.