Vannverksdata

Vassverkseigarar har ansvar for å rapportere til styresmaktene alle relevante data om vassforsyninga si, jf. Vannverksdataene er viktige og brukes av mange aktører. Godt drikkevann er av stor samfunnsmessig betydning, og plikten til å rapportere er derfor. Vi minner om at kravet om innrapportering av vannverksdata også gjelder for vannforsyningssystem på innretninger i petroleumsvirksomheten. Drikkevannsforskriftens § 25 sier følgende om. Etter avtale med Helse- og omsorgsdepartementet skal Folkehelseinstituttet ta vare på historiske vannverksdata for analyser knyttet til vann og. Utbyggings- og næringssjef i Lurøy kommune, Atle Henriksen, har sendt en beskjed til Mattilsynet om at rapporteringene av vannverksdata via Altinn fungerer. TORSKEN: Senjakommunen har nemlig ikke forholdt seg til fristen om å innrapportere vannverksdata til Mattilsynet.

Inngående, RAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR ÅRET. Rapportering av vannverksdata. Forfatter: Morten Nicholls. I henhold til forskrift av 4.

Vannverksdata

Mattilsynet fatter vedtak om tvangsmulkt hvis ikke Harstad kommune sender vannverksdata. Indre Fosen kommune må rapportere inn vannverksdata for vannverkene Hasselvika, Råkvåg og. Gjennomgang innrapportering av vannverksdata. Vedlagt følger dokument fra Mattilsynet. Dokument: VEDTAK OM TVANGSMULKT – LØPENDE.

Saksbeh: Bengt Bragerhaug. Innhold: INNRAPPORTERING AV VANNVERKSDATA. Avsender: Mattilsynet, Region Midt. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Mattilsynet sender i disse dager ut påminnelse om å registrere vannverksdata i vannverksregisteret til alle vannverk. Dette skal innrapporteres fra. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Bruke innrapporterte vannverksdata for planlegging og prioritering. Gi informasjon om tilsynsprosjektet internt og eksternt, bla. Ansvarlig : Øivind Johansen. Status : Under behandling.

Vannverksdata

Nå har tilsynet sendt purrebrev til kommunen der de ber om. SELVÆR VANNVERK – RAPPORTERING AV.

Journalenhet: Navn: Mattilsynet. Historiske data lagres i Folkehelseinstituttets vannverksregister (VREG). Våre kunder kan bestille en ferdig rapport fra oss, ta kontakt med. Arlig innrapportering av vannverksdata f. Apning av Skattetrekkskonto. Referat fra Avklaringsmøte SV-VIV 3. Analyseresultater Seierstad lab.

SVAR – RAPPORTERING VANNVERKSDATA – VEDTAK. Vi kan ikke se å ha mottatt.