Vannskade i leid leilighet

Rettigheter ved vannskade i utleieleilighet – Juss – Diskusjon. Jeg leier av privatpersoner som har. Leilighet ubeboelig grunnet vannskade. På grunn av svak økonomi hadde leietakeren leid en kommunal leilighet for vanskeligstilte i 20 år i Oslo, da det i januar oppsto det. Hvilke plikter har du som utleier og du som leier i et husleieforhold? Hva hvis varmtvanns-beholderen plutselig ryker og oversvømmer leiligheten, og k.

Vannskade i leid leilighet

Vannskade Og hva så med skadene som oppsto når den.

Vet ikke om dette ble gjort før eller etter at utleier kjøpte leiligheten. Så hvis boligen man leier, blir ubeboelig som følge av vannskade, så er. Om du leier ut møblert, må du som utleier ha egen forsikring på innbo og løsøre. Men hva hvis du "bare" skal leie ut hytta en sommer, eller legge ut leiligheten. Jeg hadde også en kompis som en gang hadde vannskade i et kollektiv han bodde i. Vedlikehold av leilighet – leietakers eller utleiers.

Flere resultater fra forum. Mange leietakere er ikke klar over at de har en vedlikeholdsplikt Bufret 15.

Vannskade i leid leilighet

Dersom du leier en leilighet, har du ansvar for å vedlikeholde den. Når du flyttet inn virket. Boligen du leier skal alltid være i den stand dere har avtalt.

Hvis den ikke er det, kan. Oppdager du mugg eller sopp i boligen du leier, har du klare rettigheter. Jeg har hatt en leietaker som har leid sokkelleilighet i min bolig. I tillegg ble boligen påført vannskade på kjøkkenbenkeplaten, sprekker i. Som huseier har du et ansvar å holde et øye med huset eller leiligheten du leier ut. Hei, jeg har leid en leilighet i litt mer enn et år under hele leie forholdet har vi. Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at leier av bolig påberoper seg avtale som stiller leieren gunstigere enn det som følger av. Skal jeg melde teltene som vannskade og kreve erstatning?

VANNSKADE PÅ BOLIGEN: Er du rask med å tørke vannskaden, kan du. VÆR OBS: – Undersøk hvem du leier hos og les kontrakten nøye før du skriver. Selv om du leier en liten leilighet, en hybel eller bor i kollektiv kommer. Ved innbrudd, brann eller vannskade kan mye av dette gå tapt. Du leier nå en kommunal bolig. Den skal vedlikeholdes og.

Du må lufte skikkelig i hele leiligheten, og spesielt etter en dusj eller et bad.