Utslipp av gråvann fra hytte

Kapittel 12 gjelder kun for utslipp av gråvann fra virksomhet med innlagt vann. Med virksomhet menes bolighus, hytter, turistbedrifter, skoler, forsamlingslokaler. Gjelder forurensingsforskriften kapittel 12 for utslipp av gråvann, dersom. Må man søke om utslippstillatelse dersom alt avløpet fra hytte skal. Antall hytter som bygges og størrelsene på hyttene øker.

Utslipp av gråvann fra hytte

Hei,Jeg skal bygge hytte med innlagt vann, og med utslipp for gråvann. Har hytte på Norefjell,med sisterne,har utslipp av dusj og vaskevann i små mengder.

Hvilken type rensing av gråvann må jeg ha. Thomas Krogedal gir gode råd om vann på hytta. Av 450 undersøkte hytter den gang, hadde bare sju lovlige utslipp ! Utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande. Utslipp av avløpsvann fra hus og hytter.

Utslipp av gråvann fra hytte

Utskrift og relaterte lenker. Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:. Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå slamavskilling før utslipp til sjø eller rensing i velegnede stedegne løsmasser.

Forskrift om utslipp av avløpsvann, Ringsaker. Gråvann : Avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. Mye benyttet på hytter – i kombinasjon med WC til tett tank, biologisk toalett eller. Hytta må ha helårsadkomst, jf. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter ”. Svelvik kommune, Vestfold. Slamavskilling kan benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turist- bedrifter og lignende. Det er krav om grunnundersøkelse ved etablering av utslipp for gråvann jfr.

Søknadskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med. Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan… Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert). Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Disse gjelder både forbedring av eksisterende utslipp og avløpsanlegg for.

Utslipp av gråvann fra hytte

Jenstad Maskin AS (godkjent for gråvannsanlegg og tette tanker). De fleste av de andre strandnære hyttene langs Kilevatnet har lignende. Skjemaet gjelder ikke for. FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder forskrifta bare dersom det er innlagt vann.

Det skal tilstrebes å etablere fellesanlegg der flere hytter ligger i klynge.