Utdanningsforbundet lønnstabell

Her finner du lønnstabeller for ulike tariffområder. Lønnstabellen for hovedtariffavtalen i KS viser minste garantilønn i stillingene, dvs. Bufret 4, Tillegget for ansiennitet gis i sin helhet, uavhenging av den ansattes lønn, når vedkommende går fra et ansiennitetstrinn. Nesten en halv million er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. På denne siden finner du informasjon om lønn og avtaler for kommuneansatte, bortsett fra.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr.

Utdanningsforbundet lønnstabell

Vi legger ut ny lønnstabell om ikke lenge. Vi har hatt enkelte problemer med nettsiden vår i kveld, men nå skal det være løst. Et annet viktig moment er å undersøke hvilken lønn du kan forvente, det. Fagforbundets lokaler, Keysergate 15 Oslo.

Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. Lønnsrammesystemet består av et stillingsregister, lønnsrammer og en lønnstabell. Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen. Tekstlig innhold i dette.

Utdanningsforbundet lønnstabell

Jeg klarer ikke å finne lønnstabell på nett. Maks 10 års ansiennitet for. Utdanning og ansiennitet er gjør størst utslag på lærernes lønn.

Men KS legger fram tall som viser at lærere har økt sin lønn med opp til 23. Sweet PDZ is the leading stall freshener on the market and is the odor control and deodorizer of choice for thousands of horse, pet and livestock owners. I tillegg til pensjon var også lønn og arbeidstid viktige deler av forhandlingene. Forhandlinger gjennomføres. Utdanningsforbundet i Stavanger mener de bør lokkes tilbake med et. Synes du det er utfordrende å plassere lærere og vikarer i rett stillingskode og med riktig lønn ? I Veilederen vil du blant annet finne et. Styrer av barnehage skal være sikret en lønn som ligger minst 3 lønnstrinn over hva.

Se protokoll med ny lønnstabell her. Fakta: Unio Oslo forhandler for nærmere. De mener Sola står sterkt i kampen om folk med høyskoleutdanning. Adoptivforeldre har rett til 2 ukers.

Arbeidstaker taper retten til full lønn etter pkt. Hva er ca års inntekten etter skatt som lønn i barnehage 100 prosent stilling? Lønn til skoleelever og studenter (unge arbeidstakere). Noen får mer enn full lønn ved streik. Mimi Bjerkestrand, leder for utdanningsforbundet, og Anders Folkestad, leder av Unio på Klingenberg.

Lærere i Asker, Bærum og byer der det er dyrt å bo, bør få høyere lønn enn kolleger andre steder i landet. Jobbskiftet innebærer at jeg går opp 165.