Uravstemning pensjon

Her kunne medlemmer i kommuner, fylkeskommuner, staten og helseforetak stemme over avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Hvis du er stemmeberettiget i en uravstemning vil det være en lenke til. Uravstemningen om ny tjenestepensjon er nå avsluttet. Avstemningen ble gjennomført i perioden 24. For 20 timer siden – 89 prosent av LO-medlemmene som deltok i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon stemte ja.

Uravstemning pensjon

Under halvparten av medlemmene stemte. Alle Parats medlemmer i staten, sammen med YS, Unio og LO, kan innen 15. I dag mottar alle medlemmer i Parat som jobber innenfor stat en e-post inneholdende.

Jeg har blitt sjokkert over alle kommentarene som har kommet fra enkelte. Selv har jeg sagt tydelig ifra at jeg stemmer nei til pensjonsavtalen i. Avtalen som det nå er enighet om, skal ut på uravstemning hos de ulike. Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon ble avslutta 3. Fristen for å delta i uravstemning om ny offentlig tjenestepensjon er 15. Organisasjonene har fire måneder på seg til å ta. AFP-en slik vi hører om i privat sektor er fjernet. TAR AVGJØRELSEN PÅ VEGNE AV MEDLEMMENE: Ingen tradisjon for uravstemning og kompleks avtale.

Stein Asthøy, talsperson for Forsvar offentlig pensjon, mener den nye. Medlemmer i statlige områder deltar i uravstemning i regi av YS Stat. Vi har ikke rukket å behandle saken om pensjon og uravstemningen ennå i styret vårt, men det skal opp som egen sak på neste styremøte, sier. Styret i Rørleggernes Fagforening anbefaler å stemme nei i uravstemningen.

LOs krav til Avtalefestet pensjon : Basert på LO-kongressens vedtak vil LO i. Ja til ein god offentleg pensjon. Mange av medlemmene i Unio skal i desse dagar seie ja eller nei til endringar i tenestepensjonsordninga for. Forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er ute til uravstemning blant NTLs medlemmer. Nå er alt ansvaret lagt på den enkelte for å få en god pensjon. LO, Unio og YS skal si sin mening i en uravstemning. Pensjon i offentlig sektor.

Du kan nå delta i uravstemningen – og det er ditt personlige valg. Linker finner du i bunnen av artikkelen.

Uravstemning pensjon

NTL-lagene ved UiO og NTNU anbefaler sine medlemmer å stemme nei i uravstemningen om ny pensjonsavtale. Forskerforbundet mener det. Se videoen fra YS Stats informasjonsmøte om pensjon 16. Offentlig pensjon endelig på forhandlingsbordet. Men kan et nei i en uravstemning utløse en streik?

LO, YS og Unio i offentlig sektor i en uravstemning sier ja til.