Universell utforming tek10

Krav om universell utforming av byggverk. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det. Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. TEK10 er tidligere regelverk. For byggverk med krav om universell utforming skal i tillegg til første til tredje ledd, følgende.

Universell utforming tek10

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt. Universell utforming reguleres bl.

Plan- og bygningsloven har krav til universell. TEK 10 og universell utforming. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i. Funksjonskrav med ytelser for universell utforming. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn.

Plenum leverer alt innen universell utforming, taktil merking og Tek10.

Universell utforming tek10

Det er forskjell på kravene til universell utforming og kravene til tilgjengelig boenhet. Anvisningen tar for seg de grunnleggende prinsippene. Fylkesmannen i Oppland og Hedmark. Folkehelse er også et viktig innslag i arbeidet med universell utforming.

I denne brosjyren finner du utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk. Velkommen til temasiden om universell utforming i MAKS. Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg. Industri, Kontor og Lager. Tilgjengelighetskrav til boligrom er bare stilt til.

I den nye plan-og bygningsloven er det gitt krav om universell utforming av bl. Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det hersker stor forvirring omkring de nye kravene til tilgjengelighet i boliger. Det var Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund, Tekna og Arkitektbedriftene som inviterte.

Kravet har vært vanskelig å håndtere). Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplankontoret.

Universell utforming tek10

Gangadkomst til byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 1. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de. Les mer om bruk av ledelinjer i publikumsbygg, Tek10 og veiledning.

Ledelinjer er et ledd i universell utforming og skal benyttes i alle publikumsbygg.