Universell utforming prinsipper

Disse prinsippene er laget for både å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. De ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe. The Center for Universal Design har utviklet sju prinsipper for universell utforming som man kan man benytte når man evaluerer bygninger. Fra design- og arkitekturfaget ble det satt ned 7 prinsipper for universell utforming. Disse brukes fremdeles i dag som en rettesnor for bygninger.

Universell utforming prinsipper

KS nettverk for universell utforming 31. De sju prinsipp for universell utforming. Solveig Dale, rådgiver universell utforming . Strategien Universell Utforming legges til grunn for dette arbeidet. Et Universelt Utformet samfunn er den rette veien å gå for å finne løsninger som kan brukes av. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Oslo kommunes felles prinsipper for universell utforming bygger. Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal.

Innlegg om 7 prinsipper for universell utforming skrevet av Kjersti Strøm. Filmen belyser universell utforming som fagbegrep. De syv prinsippene er: Like muligheter for bruk: utformingen skal. Fagstoff: Samfunnet bruker hvert år store midler på kollektivtransport.

Her lærer du hva universell utforming betyr for utformingen av et. Syv prinsipper for universell utforming. Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å øke. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Gjennom utviklingen av begrepet universell utforming har man kommet fram til syv. Prinsipper for universell utforming av IKT ved. Dette temabladet tar for seg de sju prinsippene for universell utforming. Dette gjelder for eksempel universell utforming av bolig og IKT-løsninger.

Veilederen beskriver hvilke prinsipper for universell utforming. Første del presenterer innledningsvis noen utfordringer i forhold til å oppnå et samfunn som er brukbart for alle. Målet med prosjektet er å utvikle metoder, prinsipper og styringsgrensesnitt.

Universell utforming prinsipper

Bakgrunn for felles strategi for universell utforming i Innlandet.

I Norge ble prinsippet om universell utforming fastlagt som et prinsipp for politikk og. Kravene om universell utforming gjelder hvis IKT- løsningen underbygger virksomhetens. Husbanken som oppdragsgiver ønsket at vi søkte å finne svar eller forklaringer som. Definisjon og prinsipper for universell utforming.

Styrings- og dokumentstruktur. Mål for Forsvarsbygg Utvikling.