Ulike ballspill

Lag fire «reir», ett i hvert hjørne. Fuglene (spillerne) fordeler seg på de ulike reirene. På midtbanen ligger en mengde «mat» (baller), som. Ballspill, bruk av ball i lek og idrett.

Til høyre: Fra et ballspill ca.

Ulike ballspill

Det er liten eller ingen utstyr. En plen, lekeplass eller gym vi alle har rundt og de fleste. Rydde opp etter seg etter opphold i naturen. Elevene skal lære ulike ballspill : Øve på ferdighetene en og en. Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter. Tradisjoner på ulike aktiviteter følger årstiden ute og inne.

Bruke ball i leker og noen ballspill. Lære å samarbeide og ta ansvar for at alle.

Ulike ballspill

Avlevere, ta imot og leike med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. Aktiviteter kan da varieres mellom de ulike årene slik at man ett år jobber. Ulike timer med mannlig eller kvinnelig gymlærer. Bufret Kunne følge enkle regler i ballspill og respektere resultatene. Ulike øvelser for å: – øve opp ballkontrollen. Bli kjent, Samhandle med andre i ulike aktiviteter.

Full fart med ulike ballspill i gymsal eller utendørs. Artige oppvarmingsøvelser – deretter fotball, basketball, landhockey, softball mm. Med fokus på fotball kan vi tilby et år med fine turer og gode treningsleire. Vårt mål er å ha det gøy med ulike ballidretter men først og fremst med fotball.

Dette er valgfaget for deg som liker ulike typer ballspill. Det settes ikke noe krav til ferdigheter. Målet er å ha det morsomt og slitsomt. Vi har en stor fin gymsal. Første del er en generell innføring i ballek og ballspill som dannende aktivitet og et innblikk i de ulike ballspillenes utvikling og historie. Et 2t-fag hvor vi svetter med ballen som hjelpemiddel.

Ulike ballspill

Vi skal prøve oss i ulike ballspill som basketball, fotball, håndball, volleyball, innebandy.

Valgfaget passer for de som er interessert i fysisk aktivitet med hovedvekt på ulike ballspill. Her vil elevene få muligheter til å prøve flere kjente og mindre kjente. Ulike ballspill, aktiviteter og leker gjennom året (inne, ute osv.) – Ulike aktiviteter gjennom året (ballspill, lek, dans osv.) – I alle aktiviteter og leker. Tre ulike mål blir satt opp og kjegler blir fordelt rundt på banen. Trenerteamet Hanna og Dyveke organiserer laget og setter i gang med ulike.

Inntil grasbanen ligger "Haugen". Kroppsøving er et allmenndannende fag, men også et fag der praktisk bruk av kroppen i ulike typer aktiviteter er en vesentlig del av faget.