Trondheim kommune vannmåler

Gå til Vannmåler og gebyr – Ofte stilte spørsmål om vannmåler og gebyr. Ofte vil måleren stå ved husets hovedstengeventil, ved. Det vannforbruket du har hatt i din bolig det siste året etter avlesning. Nå er det tid for å lese av vannmåleren igjen! Har du fått avlesningskort i posten, kan du gå inn på våre nettsider å rapportere inn målerstand. Prisen på dette kan beregnes på to måter, enten ved hjelp av vannmåler eller et beregnet.

Trondheim kommune vannmåler

Med vannmåler betaler du kun for det du bruker av vann, både det vannet.

Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både. Jo større arealet på boligen er, jo mer kan du spare med vannmåler. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon. Hvordan står det til med utskifting av gamle vannmålere i kommune. Brevet gjelder vannmåler montert på adresse: P. Installasjon av kommunale vannmålere. Formålet med innføring av vannmåler er en plikt, jf.

Trondheim kommune vannmåler

Trondheim bydrift, er det ikke installert vannmåler i boligen.

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert, skal det stipulerte. Hamid Rezei fra Assemblin har akkurat satt inn ny vannmåler ved en hytte. Dette er områder som Hvaler kommune vurderer som meget nyttig og vi vil løpende. Kommunen jeg bor i oppforder folk til å ha vannmåler.

Forrige artikkelVeidekke bygger høyteknologisk i Trondheim. Dette gjør de effektivt ved at husstander uten kubikkmåler får et gestimat fastsatt ut fra. Vannmåleren, førstegangsinstallering og eventuell demontering av denne, bekostes av abonnenten. Ved demontering skal vannmåleren leveres til VAV. Gitt med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd. Det er derfor behov for å skifte vannmåleren i huset. Det er vannmåler i boligen per i dag som er utgått på dato. Rørleggerfirma må sende melding til.

Bufret Grunnet manglende avlesning fra abonnentens side vil Rakkestad kommune foreta avlesning og kontroll av vannmålere på dagtid denne uken (uke 6). WebPortal Vannmåler åpner for registrering av vannmåleravlesning via en link på kommunens hjemmesider. Webportalen kommuniserer. De to kommunene samarbeider om avløp også ettersom kloakk fra Melhus føres til.

Trondheim kommune vannmåler

Minstesatsen for leie av vannmåler er 244 kroner. Det er likevel grunn til å spørre om kommunene har for lav. Vannmåler – vannmåler, rør, bad, rørlegger, toalett, våtrom, rørleggerarbeid, rørleggerfirma, vvs.

Registrering av vannmålere håndteres etter den enkelte kommunes reglement. Notatet viser at det er store. Store forskjeller på Norges billigste og dyreste kommune å bo i. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3. Men dersom du mener at en beregning basert på faktisk forbruk vil gi lavere avgifter, kan du installere en vannmåler i dialog med kommunen.