Trakassering definisjon

I juridisk sammenheng i Norge er trakassering definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende. Trakassering er vanligvis handlinger som gjentas over tid, men også alvorlige enkelthendelser kan defineres som trakassering. Dette kan arte seg direkte. Som seksuell trakassering regnes «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være.

I tillegg er trakassering på grunn av politisk syn og medlemskap i. Trakassering på grunn av kjønn defineres som uønsket adferd som er knyttet til en persons.

Trakassering definisjon

Seksuell trakassering defineres som regel som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krekende og plagsom for den som. Hvordan skal konflikter, trakassering eller annen utilbørlig opptreden håndteres. Arbeidstilsynet bruker følgende definisjon av trakassering : «Det er.

Innholdet i begrepet trakassering i aml. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen definisjon av begrepet trakassering. Bestemmelsen innebærer ikke bare et. Loven gir ingen definisjon av begrepet trakassering (legaldefinisjon), men det ville uansett ikke avgjort bestemmelsens rekkevidde i og med at den setter forbud. Her finner du 2 betydninger av ordet Trakassering. Du kan også legge til en definisjon av Trakassering selv.

Trakassering definisjon

Det er ingen definisjon i arbeidsmiljøloven på hva trakassering og mobbing er. Høyesteretts definisjon av « trakassering » og «mobbing». En hånd på låret, et kyss i nakken og press om sex. For å få tak i hva seksuell trakassering er som fenomen, er ordbruken viktig. Når vi skal lage en definisjon, skiller vi derfor mellom seksuell oppmerksomhet og.

Definisjon av trakassering i Online Dictionary. Betydningen av trakassering. Norsk oversettelse av trakassering. Oversettelser av trakassering. Her er seksuell trakassering definert som «Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende.

Likestillingsloven inneholder i § 8 a et forbud mot trakassering på grunn. Tidligere tok definisjonen utgangspunkt i at. Ved å definere seksuell trakassering som uønsket seksuell oppmerksomhet, unngår man at den som trakasserer kan befri seg ved å si at han ikke oppfattet. Ingen på UiO, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. Trakassering har vært definert som uønsket adferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet. I den bruker de følgende definisjon : Mobbing (for eksempel trakassering, plaging, utfrysning eller sårende erting og fleiping) er et problem på. For å definere seksuell trakassering er det naturlig å først definere begrepet trakassering.

De viktigste kjennetegnene på trakassering er at. Tema for samlingen var trakassering og diskriminering.

Trakassering definisjon

Lovens definisjon av trakassering omfatter alle handlinger, unnlatelser og ytringer «med formål eller virkning å være krenkende, skremmende.