Timelønn lærer

Her kan du beregne timelønn, samt overtid og tillegg. KS har utarbeidet et regneark der du selv kan legge inn grunnlønn, så kommer. En lærervikar stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning. Det er bare en timelønnsformel for undervisning uavhengig av om undervisningen foregår. Synes jeg har litt lav timelønn til å ha utdanningen på plass.

Timelønn lærer

Vet at det er litt forskjell.

Timelønn lærervikar 17 innlegg 14. Hvor mye tjener en ufaglært lærervikar i barneskolen. Yrker Bufret Lignende Grunnskolelærere er lærere i grunnskolen, og spesialiserer seg til å jobbe. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel.

DEBATT: I alle andre yrker er det selvsagt at høyere lønn virker rekrutterende. Vi har ingen grunn til å tro at det er annerledes i læreryrket. I høst begynner jeg på mitt fjerde og siste, og lurer derfor på hvilke årslønn jeg skal bruke for å regne ut timelønn som lærervikar.

Timelønn lærer

Lønn vikarlærer – stemmer dette? Flere resultater fra forum. Men selv om jeg kun har kroppsøving, har jeg vell krav på lønn for den 3 årige utdannelsen med pedagogikk?

Her er tips til deg ønsker å være lærervikar : Du kan være ufaglært Du. Noen skoler operer med timelønn, andre operer med skoletimer som er. En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Får vel si meg enig med MalcomG for en gangs skyld.

Hvis du mener bruttolønn på 350 så stemmer ikke. Noen ville gi meg lønn som adjunkt med opprykk uansett hvilket fag jeg. I 11,8 prosent av stillingen fikk jeg lønn som " lærer uten godkjent. Nesten en halv million er ansatt i en kommune eller fylkeskommune.

På denne siden finner du informasjon om lønn og avtaler for kommuneansatte, bortsett fra. Men hvordan blir timene regnet? Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. Her får du lønn mens du studerer. SVAR: Hei, så spennende at du tenker på å bli lærer. Se under adjunkt og lektor for lønn til grunnskolelærer og lektor.

Timelønn lærer

Lærer og Stillinger med krav om. Lokførerne har langt høyere lønn enn t-baneførerne.

I fjor tjente en lærer i gjennomsnitt 496. Spennet fra lavest til høyest lønn for faglærte lærere er altså vel 200.