Teknisk fagskole maskinteknikk

Studiet innen maskinteknikk kvalifiserer til arbeid innen å konstruere, tegne og produsere mekanisk. Skal vi hevde oss i hard, internasjonal konkurranse, er maskinteknisk kompetanse helt sentralt. Maskinteknikk – Teknisk linje. Bufret En fagskoleingeniør med utdanning innen maskin blir kvalifisert til stillinger som konstruktør. Det generelle grunnlaget for opptak til 2-årig teknisk fagskole er:. Vi skaper vekst og verdier. Utdanningen i maskinteknikk gir deg opplæring i maskintekniske innretninger som har som. Fagskolen i Hordaland er Norges største.

Teknisk fagskole gir deg kompetanse til å mestre nye utfordringer. PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNIKK ( fagskoleutdanning ). I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Denne kompetansen bidrar til dyktige. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å.

Teknisk fagskole maskinteknikk

Fant plutselig ut at når fagbrevet er i boks, kan jeg søke på teknisk fagskole med fordypning innen bilteknikk. Thams fagskole har flere fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT-. Vurdering i teknisk fagskole, linje for maskin 82. To år på linje for maskin og med fordypning i maskinteknikk gir kompetanse til å ta ansvar for å utvikle. Fordypningen maskinteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift.

Dette er egentlig for å ha muligheten for å gå videre i ny jobb. Ta med deg en kollega eller to, og hør mer om skolens. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse. Med ei utdanning i KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg) frå teknisk fagskule. Lærar i teknisk fagskole (med tilleggsutdanning pedagogikk). I studieprogrammet Allmenn maskinteknikk lærer du om dei grunnleggande. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Bergen tekniske fagskole tilbyr utdanning innen bygg og anlegg, maskin, kjemi og prosess og elektro i Bergen.

Teknikk og industriell produskjon. En lavere gjennomføringsgrad for fordypning anlegg må sees i. Bøker til første år teknisk fagskole selges.

Teknisk fagskole maskinteknikk

Fint og lite brukte bøker selges. Her er alt du trenger for teknisk fagskole til halv pris. PORSGRUNN: Studentene ved Telemark tekniske fagskole kan velge.

LINJER: Har linjene: bygg, automatisering, elkraft og maskinteknikk.