Teknisk fagskole deltid

For en en rekke av studiene på tekniske linjer kan undervisningen følges på deltid, en dag og en kveld pr uke over fire år. Deltidsstudiet er utviklet i samarbeid. Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 1) fullført og bestått videregående opplæring med. Offentlige fagskoler som tilbyr Bygg, deltid. To årig teknisk fagskole kan gjennomføres på deltid over 3,5 år. Dette betyr at du kan være i fullt arbeid mens du studerer. Hos oss er deltidsstudiet organisert.

Det som jeg ser positivt med fagskolen er at den kan taes på deltid. Alt som kan automatiseres, kommer til å bli det. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid. Teknisk fagskole Elektro 12. Fagskolen har en lang historie i Oslo. ANLEGG, DELTID, Teknologi, ingeniørfag og arkitektur, fagskoleutdanning. Maskinteknikeren har kompetanse til å utvikle og.

Heltid 2 år – deltid 3 år).

Teknisk fagskole deltid

Med teknisk fagskole og fagbrev i tillegg til praksis er man for eksempel kvalifisert i. Mange fagskoler har også deltids – og nettbaserte studier, slik at det er mulig å. Ingeniørutdanning som er nettbasert og på deltid er et tilbud for deg som er i jobb og. Utdanningen kan tas på deltid. Det er også mulig å ta fagskole maskinteknikk nettbasert- deltid over tre år. Hvorfor teknisk fagskole ? Som fagskoleingeniør i byggfag vil du kunne beregne, planlegge og. Grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole, fagretning bygg, er ett av følgende:. Prosjektarbeid er en viktig.

Dei som har fullført 2-årig teknisk fagskole kan søkje om opptak på fleire retningar i. Studiet er eit 2-års studium som blir tilbudt på deltid over 3 år, slik at det er. Jeg har derfor valgt å søke på teknisk fagskole til høsten på SOTS ( deltid ). Her tenker jeg det optimale ville vært å hatt en deltidsjobb på et av. Jeg tok teknisk fagskole automasjon på " deltid " for noen år siden. EKOM-installatør består av teleinstallasjon. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles.

Steinkjer fagskole tilbyr 2- årig teknisk fagskole, linje elektro med fordypning elkraft. Kongsvinger ( tekniske fag). Les om fagskolen i Kirkenes for anlegg og bergverk som vil starte.

Teknisk fagskole deltid

Eller en som søker arbeidsgiver om redusert arbeidstid for å utdanne seg på deltid.

I fagområdet elektro inngår fordypninger innen Elektronikk, Elkraft og Automatisering.