Teknisk fagskole bygg nettbasert

Etterspørselen etter fagskoleingeniører innen bygg er stor og økende. Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Stjørdal tekniske fagskole er ei mellomlederutdanning for de som har fagbrev eller lang. NKI er Norges største fagskole på nett. Fagskoleutdanning innen anlegg.

Se vårt brede utvalg fagskoleutdanninger her – NKI Nettstudier. Bygg og anlegg Veien til videre yrkeskarriere. For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for bygg, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet eller ha minimum 5 års relevant praksis. Ingeniørutdanning som er nettbasert og på deltid er et tilbud for deg som er i jobb og. Tekniske fag, Bygg heltid, FTB01H. Tromsø tilbyr fordypnig Bygg som et nettbasert.

For å bli opptatt som student ved teknisk fagskole må du ha disse punktene. Opptakskrav til studiet er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem år relevant yrkeserfaring.

Teknisk fagskole bygg nettbasert

Fagteknikere med fordypning bygg og relevant praksis, har kompe- tanse til å arbeide som. Mange bruker også teknisk fagskole som ei plattform for å bli fag- lærer og instruktør i. All undervisninga blir i tillegg.

IT, bygg og anlegg, elektro, maritime fag. Jesper Nielsen går toårig teknisk fagskoleutdanning på Bergen tekniske fagskole. Fire fagskoler tilbyr tekniske, maritime og helse- og sosialfaglige tilbud i. Breivika tekniske fagskole tilbyr Byggteknikk som et nettbasert deltidsstudium over tre år. Utdanningen kvalifiserer til å søke. Lik vår facebookside for tekniske utdanninger. Behovet for økt kompetanse innen byggenæringen er stor. Organiseringen av opplæringen kan være på heltid, deltid eller nettbasert. Klima Energi og Miljø i bygg – VVS.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er: fullført og bestått videregående. Tidligere var fagskole rettet mot tekniske fag og ingeniørfag. Men innenfor bygg – og anleggssektoren og samferdsels- og energisektoren ser. Med ei utdanning i KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg ) frå teknisk fagskule oppnår. Lærar i teknisk fagskole (med tilleggsutdanning pedagogikk).

Teknisk fagskole bygg nettbasert

TF-nett er et samarbeid mellom Hadsel videregående skole og fagskole og Steinkjer. STUDIERETNING FOR YRKESFAG OG TEKNISK FAGSKOLE.