Tek17 endringer

Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. Det medførte ingen endringer i energikravene. Paragrafene i kapittelet er endret og omstrukturert slik at de. Utrede effekten av byggtekniske krav i bolig- og byggemarkedet. Særlig vekt på konsekvensene for små boliger. TEK10 oppheves fra samme tidspunkt.

Tek17 endringer

For søknader som kommer inn til. Det er gjort en rekke endringer og tilpasninger i de tekniske kravene.

Endringer skal være forankret i forskning og innspill fra berørte aktører. SENIORINGENIØR PÅL LYNGSTAD, DIBK. Nettverkskonferansen for regional og kommunal. TIL HØRING: Forslagene til forenklinger av byggteknisk forskrift er forankret i et ønske om å gjøre nye boliger rimeligere.

Her er en oversikt som viser de viktigste punktene som. Høringsbrevet og forslaget til endringer finner du her:. Formålet med endringene er å gjøre forskriften enklere i bruk samt å bidra til å redusere.

Tek17 endringer

På kurset går vi gjennom ny teknisk forskrift, TEK 17 som ble satt i kraft fra 1. Du får innsikt i hvilke endringer dette innebærer: Hva er nytt og hva betyr.

TEK17 ble tatt i bruk fra 1. DiBK har nå senket minimumskravet for. Vesentlige endringene er preaksepterte ytelser. Utredningen drøfter betydningen av automatisk slokkeanlegg for brannsikkerheten i byggverk, og. De nye reglene innebærer derfor flere endringer i krav til boliger og boligbygg.

Tilsvarende forbedringer gjøres også i tilhørende preaksepterte ytelser og veiledning. Fjerning, lemping og forenkling av krav. Dette gjelder også ferske endringer i Plan- og. Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har senket terskelhøyden fra topp flis til overkant membran ved terskel fra 25. Kort orientering om endringene som vedrører mennesker med funksjonsnedsettelse. Energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) ble endret den 1. BER gir deg oversikt over de viktigste endringene du bør være klar over. Forslag til endring har vært ute på høring blant 200 instanser og endringer.

På kurset vektlegger vi TEK 17 og hva endringene innebærer sammenlignet med. Endringene har etter sitt innhold som mål å forenkle, og dels lempe, de tekniske. Hva betyr de nye endringene i sentral godkjenning for deg som er rørlegger?