Tek10 ventilasjon fritidsbolig

For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder ikke § 14-2 og § 14-3. Vi ser i utgangspunktet positivt på nye krav om isolering av fritidsboliger. Med andre ord Tek 10 i sin skjønne helhet. Finnes det untak (Smutthull) av denne forskriften slik at men kommer seg unna slik som ventilasjon. Fritidsboliger under 70 kvadratmeter slipper alle energikrav.

Tek10 ventilasjon fritidsbolig

Småhus og fritidsboliger med laftede yttervegger trenger ikke. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP):. For fritidsbolig med én boenhet gjelder.

Generelle krav til ventilasjon. Småhus, samt fritidsbolig over 150 m² oppv. Gjennomgang av foreslåtte endringer fra TEK 10 til 17. NYE ENERGIREGLER I TEK 10 : HVA BLIR.

Tek10 ventilasjon fritidsbolig

TEK10 : I Luftkvalitet § 13-1. Lovkrav i forbindelse med boligventilasjon. Samtidig forlenges overgangsperioden for fritidsboliger med laftede yttervegger.

Prosjekterer du med naturlig ventilasjon kan du få til god nok luftkvalitet, men. Bruksendring fra fritidsbolig til bolig. God ventilasjon, manuell. Varmegjenvinner ventilasjon. Det vil fortsatt være unntak fra energikrav for laftede boligbygg og fritidsboliger.

Kravene gjelder alle typer bygninger for varig opphold, inkludert fritidsboliger. Balansert ventilasjon i småhus 552. For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom mog. Det er ikke krav om varmegjenvinning i ventila- sjonsanlegg for boligbygninger eller fritidsboliger med laftede yttervegger.

Eksempel på ventilasjonens betydning for. Kort om energikravene i TEK 10. Ved bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil installering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning være et relevant krav.

Tek10 ventilasjon fritidsbolig

Noen unntak fra kravene i TEK 10. Kravene i kapittel 14 gjelder likevel ikke for fritidsbolig under 50 m2. Ventilasjon –tilstrekkelig ventilasjon med vindu og ventil.

Energieffektive tekniske installasjoner: Gjelder for ventilasjonsanlegg og vifter. På annonsert tidspunkt eller etter nærmere avtale med megler. Send gjerne tekstmelding, e-post eller ring for avtale. Visning på byggeplass kun etter avtale.

Det er utviklet 2 fritidsboligkonsepter, serie A og serie B, som skal oppleves som.