Teamleder lønn 2017

Den høyeste lønningen i hele Ledelsesbarometeret er mer enn seks ganger høyere enn den. Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling. Kompetansebyttet i finansbransjen er en viktig forklaring, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. Ser man ut i fra hvilke stillinger som bringer inn mest lønn er det overraskende nok ikke daglig leder eller administrerende direktør som tjener. Garantilønn for ulike stillingsgrupper. Vi har fått til et akseptabelt resultat, sier leder i YS Kommune, Erik Kollerud.

Teamleder lønn 2017

Jeg har fått tilbud om å jobbe som daglig leder i en butikk med ansvar for 15 ansatte. I morgen har jeg tenkt å ringe for å forhandle meg frem til en bedre lønn. KNING: NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO- leder Gerd Kristiansen. E24) Publisert: 06:30 – 06. Har fått stilling som teamleder i privat sektor ( helse). Lurer på hva en kan forvente i lønn. En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår.

Her finner du mer om vårt arbeid. Lønnstabellen for hovedtariffavtalen i KS viser minste garantilønn i stillingene, dvs.

Teamleder lønn 2017

For 4 dager siden – Er du IT-konsulent og lurer på om du får riktig lønn ? Lektor og Stillinger med krav. Sammenlign lønna di med andre yrkesgrupper. Lønn til skoleelever og studenter (unge arbeidstakere). Kvinnelig leder på kontor med medarbeider i bakgrunnen.

Lønns – og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og. Teamledere og plangruppemedlemmer ( Teamleder gjelder også for Kulturskolen). Lønnen forteller noe om hvor verdifull du er for kommunen, sier sykepleier Julie Spånberg Husfloen ( 24). NSF- leder Eli Gunhild By med fylkesleder Bente Aaland i Hedmark.

Dersom du benytter det som argument kan du få som svar fra din leder at årsaken er at din kollega bidrar med. Tillitsvalgtes rettigheter ( lønn mv.). En førskolelærer krever mer lønn. Hovedtariffavtalen regulerer lønns – og arbeidsvilkår for ansatte i kommuner, fylkes-. Ansatte i hotell og restaurant. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. Konsernsjefen fikk 25 prosent høyere fastlønn. Den samlede lønnen er noe ned fra året før, blant annet fordi verdien. Dette inkluderer avtalt lønn, uregelmessige.

Teamleder lønn 2017

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor. Tabell 3 Snittlønn på tvers av institusjonene for utvalgte stillinger.