Straffeloven § 266

Lov om straff ( straffeloven ). Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd. Både forslaget til § 266 om hensynsløs atferd og § 267 om krenkelse av privatlivets. Straffeloven § 263 om trusler. Vold eller trusler mot offentlige tjenestemenn – straffelovens § 155. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar.

Straffeloven § 266

Da kan man bli dømt for brudd på straffelovens paragraf 266. Bestemmelsen kan brukes sammen med straffeloven § 266 om hensynsløs atferd. Oppgaven omhandler straffeloven §§ 266 og 267.

Den nye straffeloven, lov om straff av 20. I straffeloven paragraf 266 står det «plagsom opptreden», og det er viktig at du kan dokumentere til politiet at kontakten er plagsom. Både utpressing og ran regnes for å være vinningskriminalitet, og grensen mellom de to straffebestemmelsene virker klar i de fleste tilfeller. Endringen i straffeloven § 266 om hensynsløs atferd tydeliggjør at regelen rammer personforfølgelse. Dessuten er det vedtatt en ny § 266 a om.

I følge straffelovens paragraf 390 kan «skremmende eller plagsom opptreden».

Straffeloven § 266

Problemstillingen er om straffeloven § 266 gir tilstrekkelig vern mot. Andre jusseksperter mener meldingen kan rammes av straffeloven. Det er en betingelse for at bringe § 266 i anvendelse, at truslen er egnet til. Foruten en presisering i bestemmelsen om hensynsløs adferd i straffeloven § 266, er det inntatt en skjerpende bestemmelse i § 266a :. Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11. A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den. Alvorlig personforfølgelse) En fremgangsmåte som kan gi han opptil 10 års straff.

GROV MISHANDLING I NÆRE RELASJONER Foto av. Mobbing på nett kan også rammes av straffeloven § 266. Denne bestemmelsen sier at skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd som. Herved bekendtgøres straffeloven, jf.

Ut fra det Torp skriver på egen blogg, blir nå vanskeligere for stalkere og personforfølgere ut fra at lovparagraf 266 a ble tatt inn i straffeloven. Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, der, uden at forholdet omfattes af §§ 136 og 266, offentligt fremsætter udtalelser, der. Som nevnt vil stalking kunne fanges opp av straffeloven § 266. Regjeringen foreslår imidlertid å tydeliggjøre dette ved å endre ordlyden i.