Stillas klasse 1

Brukere av stillas skal bidra til at arbeidet på stillaset blir sikkert. Er ment brukt som adgang til inspeksjonsarbeide og. Stillas skal klassifiseres i seks klasser i henhold til tabellen nedenfor:. Klasse 1 stillas er tenkt brukt til inspeksjonsvirksomhet, malerarbeid og annet vedlike-. Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.

Stillas klasse 1

Layher Rammestillas kjennetegnes av perfekte og tilpassede. Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for. I tillegg deles kravene til opplæring i tre klasser. Andre utførelser av HAKI Modulstillas er.

Typegodkjent og klassifisert i klasse 3. Stillaset skal monteres i henhold til monteringsbeskrivelsen. Inspeksjoner og arbeidsoppgaver med lett verktøy og ingen lagring på stillaset. Delta Spirstillas er typegodkjent for belastning inntil belastningsklasse 5 av. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter er pålagt. Sikkerhetsopplæring: ferdig utfylt fra Byggmesterforbundet 2. Tillatt last på standard aluminiums spir, Anbefalte stillas bredder.

Aluhak fasade stillas er testet og klassifisert i klasse 3 ( se neste side ). Stillaser skal klassifiseres i følgende seks klasser :. Murerstillas bygges med stillasbredde 1 ,2m og med labanklemm 1 ,5 x 0,49m, alternativt en stillasbredde. Krav til opplæring av stillasbygger. Bruker av stillaset er ansvarlig for at stillaset til enhver tid er i. Rullestillas kan kun belastes i klasse 2 eller 3, sjekk skiltet at riktig klasse. Jamax Huspakke 1 stillas er en del av Jamax Stillassystemer som er Norges mest solgte stillassystem.

Det kan påbygges ved behov og er typegodkjent i klasse. Normal komplettering med stillasrør og koplinger er dog ingen hindring. Inspeksjonsarbeider som for eksempel oppmålingsarbeider og inspeksjon av fasader. Plattformen skal kun belastes av person. Konsentrert belastning p2 Delarealbelastning. Minste bredde klasse belastning, P fig.

Stillas klasse 1

Avstiving Montering Montering av hengende og utkragende stillas.

Stillas kan klassifiseres i seks klasser i henhold til tabellen nedenfor. A=arealet mellom 2 spirpar.