Stavanger kommune oppmåling

Dele og slå sammen eiendom, seksjonere, kartlegge eiendomsgrense. Byggesøknad, kart og eiendom, oppmåling, brannvern, vann og avløp, vannmåler. Bygge- og rehabiliteringsprosjekt som kommunen er i gang med. Les mer om oppmåling og priser på denne siden. I kommunens handlings- og. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i. Døme på representasjonsfullmakt ved krav om oppmålingsforretning eller andre tilknytta eigedomsendringar. Fagområder innenfor IKT, teknologi, beredskap, GIS og oppmåling.

Når du skal fradele en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunens oppmålingsmyndighet sorterer under seksjon Teknikk, miljø og landbruk og. Når det søkes om oppmåling av eksisterende eiendom skal følgende. Sola er en mellomstor kommune med rundt 26.

Stavanger kommune oppmåling

Nord-Jæren – i hjertet av den dynamiske Stavanger -regionen. Midtre Gauldal er en kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Kommunen omfatter midtre del av Gaulas dalføre, sidedalene mot sør, Soknedalen, Budalen og Fordalen. Hovudoppgåva til kart- og oppmålingstenesta er å sørge for at nødvendig og rett. Inntil nå har du vært avhengig av å ringe kommunen eller ta direkte kontakt. I dag finnes det ulike løsninger fra kommune til kommune, mens. Seksjonsleder kart- og oppmåling hos Sola kommune. Kommunen forutsetter at tid til eventuell oppmåling av uteareal, kommer i tillegg.

Stavanger kommune står fast ved forslaget fra kommunene om tolv ukers frist. Vi hjelper deg med kart, oppretting av ny eiendom, matrikkelbrev og annen stedfestet informasjon. Visjonen vår er å gjøre kommunens kartdata. Men nå skal den nye, større kommunen omorganisere planarbeidet. Det er for tiden stort behov for praktiske utøvere innen fagene landmåling og GIS, først og fremst hos entreprenører, private oppmålingsfirmaer og i kommunene . Kunder fra både privat og offentlig. Vi driver med oppmåling og stikningsarbeider i Stavanger, Sandnes, Klepp Time, Hå, Randaberg, Sola, Bjerkrim og omkringliggende kommuner. Seksjonering, deling og oppmåling.

Stavanger kommune oppmåling

Oppmåling og regulering «hører naturlig sammen», het det.

Hjelmeland kommune har fått eigen gratis energiportal. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.