Statens vegvesen førerkort

Ditt førerkort gir deg tilgang til våre digitale førerkorttjenester. Oppdaterte veg- og trafikkopplysninger for hele Norge, opplysninger om kjøretøy og førerkort, og elektronisk salgsmelding og søknad om førerkort. Jeg ønsker førerkort utstedt på. Kjøreskole: Statens vegvesen. Sjekk datoene for nå du må bytte dem ut. Statens vegvesen blir stadig mer digitalisert, og nå kan de som har nyere førerkort fornye dem på internett.

Statens vegvesen førerkort

Er du blant dem som må ha nytt førerkort ? Har du spørsmål om hvordan.

Denne eldrebølgen gir stadig flere eldre med førerkort. Det sier Guro Ranes som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Tidligere måtte du dra på trafikkstasjonen eller til politiet. Men ser at jeg fortsatt står registrert med førerkort på min side på statens vegvesen. Har politiet gjort noe feil?

Sjåføren kan vente seg en bot i tillegg til å få inndratt førerkortet. KENDE: Stadig vekk avdekkes falske førerkort, ifølge Statens vegvesen. De har nå gått sammen med Nasjonalt ID-senter slik at blant annet. Båtsertifikat Båtførerbevis -. Gjelder det populære områder som førerkort, omregistrering eller årsavgift? Alle som tar lappen etter 19. Kjell Solem, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen. Mange har møtt opp på trafikkstasjonen i dag for fornye førerkortet etter varsel.

Oppkjøring til førerprøven. Før måtte du dra på trafikkstasjonen eller til politiet for. Dette førerkortet tilhører varsleren, som også er kjøreskolelærer. Han meldte fra om jukset lokalt i Trøndelag og til Statens vegvesen. Bra de sjekker ut,for det er alt for mange som kjører uten førerkort eller har. Gebyrer: NAF – Sikkerhetskurs på bane: Kr.

Norge har fem forskjellige førerkortmodeller som er gyldige for kjøring i Norge. Ansvaret for utstedelse av og tilsyn med førerkort tilligger Statens vegvesen. Statens Vegvesen har på lik linje med politiet rett til å be om å få se vognkort og. Vegdirektoratet skal granske alle norske førerkort utstedt før 1. I Norge gjelder de internasjonale standardene for førerkortklasser.

Statens vegvesen førerkort

INGEN BØNN: Sjåføren hadde falskt førerkort, dermed ble han tatt hånd om av politiet og utvist fra landet. Nå kan du enkelt melde førerkortet tapt på vegvesen. Førerkort inndeles i klasser som er fastlagt gjennom internasjonale konvensjoner. Helt nøyaktig er det snakk om 78. På denne siden finner du informasjon om bl.

Du kan også lese mer på sidene til Statens vegvesen.