Statens inntekter og utgifter 2017

Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 26 milliarder. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleums- virksomheten på 183. Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og utgifter. Her får du de store tallene. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i.

Statens inntekter og utgifter 2017

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter.

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Fakta om statens inntekter fra petroleumsvirksomheten som kommer fra skatter. I tillegg kom utbytte fra Equinor (tidligere Statoil) og avgifter på tilsammen 15. Finans Anders Lie Brenna 6. SSB har nå lagt frem oppdaterte tall for statens inntekter og utgifter. NÅR den nye nettsiden statsregnskapet.

Statens Utgifter Til Bnp, 49, 48. Siv Jensen (Frp) ser statens utgifter øke mer enn inntektene. Hvor mye skal så bilistene betale i bilrelaterte skatter og avgifter ? Hvordan står det så til med statens inntekter og utgifter, det helt store bildet? I den offentlige debatten får man av og til. For første gang kan du sjekke statens inntekter og utgifter på en enkel måte på nett. Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Fullstendighetsprinsippet – budsjettet skal omfatte alle statlige utgifter og inntekter.

Av dette prinsippet følger kravet om realistisk budsjettering. Men de 26,5 milliarder kronene må jo brukes på overskriding av budsjettet til Operan. Dessuten må jo stortingspolitikerne få. Samfunnsøkonomi › Økonomisk politikk Bufret Lignende 9. Her kan du gå gjennom statens inntekter og utgifter, fordelingen av pengene og for første gang sammenligne statlige virksomheters utgifter. Oversettelsen av ordet inntekter og utgifter mellom norsk, engelsk, spansk og. Alkohol- og tobakksavgiftene skal gi staten inntekter.

Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner. Et nytt notat fra WWF Verdens naturfond viser at statens inntekter fra en tenkt. Og da har vi ennå ikke tatt utgifter til naturskader, omdømme.

Statens inntekter og utgifter 2017

Skatt er bare en flytting av penger fra private foretak og hushold til statskassen, sier Fridstrøm. Nå brukes fem milliarder mer på vei enn det staten tar inn i bilrelaterte.

RØYK OG SPRIT: Det skal fortsatt straffe seg økonomisk å bruke tobakk og alkohol. Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens. Oversikt over statsbudsjettet medregnet. Det går òg an å skjule samfunnsutgifter via skattefrådrag.