Ssb vedfyring

Mer varme og mindre forurensning fra vedfyring, Artikkel. Vedfyring gir 3,5 ganger mer svevestøv enn bil i Drammen, Artikkel. I samme periode gikk utslippet. Om spørreundersøkelsen og utslippsberegningene. Resultatene bygger på svar på spørsmål om vedfyring i SSBs Reise- og ferieundersøkelse.

Ssb vedfyring

Tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) viser at vedfyring er en mye større. I dag står vedfyringen for omtrent 50 prosent av utslippene av svevestøv i Norge.

SFT vurderer utslipp fra vedfyring som et vesentlig miljøproblem i de store. Vedfyring som oppvarmingskilde i Norge er økende, ref Statistisk Sentralbyrå ( SSB ). Statistisk sentralbyrå, SSB har etter en lang pause kommet med nye tall på vedfyringen i Norge. Dette er en ønsket utvikling som følge av at. De siste årene har bruken av vedfyring gått markant ned.

Ssb vedfyring

Utslipp av svevestøv fra vedfyring økte med åtte prosent i perioden.

Flere sverger til vedfyring. Mesteparten fyres opp i vinterhalvåret mellom november og februar. Mens elektrisitet er den. Camilla, Lene, Kristin og Ina i kommunikasjonsavdelingen lager. SSB melder at det ble sluppet ut til sammen 45. Tiltak for reduksjon av kortlevde klimadrivere fra vedfyring. Over halvparten av svevestøvutslippet kommer fra vedfyring.

Dette skyldes ifølge SSB økt bruk av rentbrennende ovner som gir mindre. SSB har offentliggjort tall som viser at vedfyring bidrar med nesten 70 prosent av svevestøvutslippene i Drammen. Det er de gamle vedovnene. Men vedfyring kjøler også ned fordi hogstflater reflekterer mer av det. I konsentrasjonsberegninger blir det hos SSB tatt hensyn til at utslipp fra vedfyring slippes ut høyere enn for eksempel eksos fra bilene, slik at vedfyringsutslipp. I tillegg bidrar vedfyring til utslipp av mange andre helseskadelige. Mer vedfyring framfor oljefyring øker norske klimautslipp med 190 prosent.

Ssb vedfyring

SSB og Direktoratet for naturforvaltning. Vedfyring er en verdifull varmekilde og en nyttig hobby, men kan forurense mye. I følge tall fra SSB passerte mengden av ved brukt i moderne. Riktignok er vedfyringen i Oslo og Akershus langt lavere enn i for eksempel Hedmark og Oppland. Ifølge SSB kastet hver innbygger i snitt 300.

Uten vedfyringen ville strømnettet vårt nå brutt sammen”.