Spørsmål til leietaker

Nå man man skal leie ut bolig er valg av leietaker viktig. Her er noen tips til spørsmål det kan være aktuelt å stille til referansekontaktene:. Vi er avhengig av din kunnskap for å kunne skape bedre tjenester for utleiere og leietakere. Annenhver uke kommer vi til å stille våre brukere om spørsmål som.

Her kommer altså 10 spørsmål som skal hjelpe deg med å unngå. Hvis du spør hvordan det har fungert med tidligere leietakere, og ikke bare.

Spørsmål til leietaker

Markedet bugner over av potensielle leietakere som strekker seg langt for å få. Det er greit å være litt kynisk når man skal finne en leietaker.

Jo mer du ringer, stiller spørsmål om ting eller sier fra om ting, desto mer "jobb". Det er viktig å be om depositum, for å sikre deg økonomisk, i tilfelle leietaker ikke betaler, sier Batta. Han anbefaler å be om minimum tre. Vanlige spørsmål i leieforhold. Hva om leietaker ikke flytter ut til rett tid? I motsetning til hva mange kanskje tror, så har ikke profesjonelle utleiere samme mulighet som privatpersoner til å kredittsjekke leietakere.

Spørsmål til leietaker

Utleieren kan aldri kaste ut leietakeren på egen hånd. For at utleier skal kunne kreve utkastelse, må det foreligge tvangsgrunnlag.

FOTO: Rolf Øhman Josefin Olsson er én av ti jenter som er invitert på visning til Kristian Haukland og Bastien Barriere. Spørsmål til leietaker : Tidspunkt for alle måltid. I prisen er det standard et kaffemåltid fra oss og. Leiekontrakten er det viktigste avtaledokumentet i et leieforhold. En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort i år, viser at bare én av syv har en viss formodning om rettighetene sine som leietaker. Advokathjelp ved leietakers plikter etter husleieloven? I et husleieforhold har både utleier og leietaker flere plikter etter.

Oppsigelse ved leietakers mislighold. Hvis det er nær sagt umulig for leietaker å få nytt husrom er kravet til saklig. Eller still ditt spørsmål her:. Noen ganger kan utleier og leietaker være uenige ved avslutningen av et leieforhold . For utleier vil en brann i utleieobjektet kunne medføre spørsmål om hvilke rettigheter og plikter de har overfor leietakeren. Noen begrenser skjemaet til spørsmålet om hvorvidt leietaker har brukt leieobjektet i merverdiavgiftspliktig virksomhet, men det kan være nyttig. Mitt spørsmål dreier seg om utbetaling av depositum.

Jeg kunne imidlertid flytte ut dersom jeg selv ordnet ny leietaker.