Solfanger ndla

Fagstoff: Alle kan føle varmestrålingen fra sola. Det er en energiform vi kjenner godt, og som har vært brukt av mennesker i tusenvis av år. Radioaktivitet og ioniserende stråling. Bruk av ioniserende stråling.

En solfanger er en innretning som fanger opp energi i sollys og lagrer den som varme. Solfangere kan brukes til oppvarming av boliger, forbruksvann og.

Solfanger ndla

Solfangarar gjer dette ved at vatn blir varma opp. Prinsippet til en solfanger er å omdanne solstråler til varme. Er at solfangere kan lagre energien, mens solceller må enten bruke energien med. Hvordan virker en solfanger `? For å lese mer om dette spennende emne, gå til vår lære side NDLA.

For å se hvordan en solfanger og solcelle virker gå inn på linken og velg. Begrenset markedsføring av solvarme fører. Solenergi kan brukes direkte til romoppvarming. De kortbølgede solstrålene slipper gjennom glass og andre transparente materialer og absorberes i golv. Aktiv solvarme, motstykket til passiv solvarme. Bygninger kan varmes opp passivt, dvs. Bufret I solfangere bruker vi ofte svartmalte rør som legges i sløyfer.

Klikk på lenkene – så vil du komme til øvelser på ndla. Passiv solvarme er den formen for solenergi som per i dag er mest. I alle tre tilfellene blir solenergien omdannet til en annen energiform. Kraftskolen er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også. I tillegg er det varmeisolasjon på. Energikjede for solfanger :. Vi kan utnytte denne energien på ulike måter.

En måte er å fange opp energien ved hjelp av. Gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten. Det er ikke stor ulikhet mellom en solfanger og en solcelle. NDLA er både praktisk og effektiv. Virkningsgrad Silisiumsolceller teoretisk. Dette kan løses i en kombinasjon med for eksempel varmepumpe eller fjernvarme.

Forslag til årsplan studieforberedende, NDLA naturfag Veiledning TOR. Uploaded by Emilie Kamp Search Emilie Kamp 3 years ago. Av Emilie, Camilla og Magnus. Biomangfold, Video om biomangfold, NDLA.

Det er visse likhetspunkter mellom fotosyntesen, en solfanger og en solcelle.