Søk om tilskudd

Finn din tilskuddsordning. Barn og ungdom Barnefattigdom Barnevern Familie og samliv Kjønnslikestilling LHBTI Likestilling og. Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie. Turnus for leger – tilskudd til kommuner. Turnustjeneste for kiropraktorer – tilskudd for veiledning. På disse sidene finner du all nødvendig informasjon du trenger for å søke støtte. Du får også en oversikt over hvor og til hva pengene har gått. Her finner du oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner og.

Landsdekkende pensjonistorganisasjoner kan nå søke om tilskudd til drift. Søknad om produksjonstilskudd. Norges idrettsforbund (NIF) har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag. Søk om tilskudd og støtte. Ikke alle kan få startlån og tilskudd. Før du søker startlån bør du beregne budsjett og lese om.

Søk om tilskudd

Har du et spennende aktivitetstiltak på gang? Eller ønsker å utvikle kvaliteten i eksisterende prosjekt? Nå kan du søke om tilskudd. Oversikt over maler og dokumenter som skal benyttes i søknadsskjemaene. Vi har samlet informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke om støtte til, hvor. Les om hva du kan søke om tilskudd til, og hvordan du går fram. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren. Kommunen har mange tilskudd det er mulig å søke på for lag.

I tillegg er det søknadsfrist 8. Tilskuddsordningen skal være. Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger kan du søke om midler til tiltak som gir bedre tilstand for en rekke ulike verdier i naturen som omgir. Songdalen kommune har en egen støtte ordning hvor velforeninger kan søke om tilskudd til lekeplasser. Formålet er å gi barn og unge et bedre. Arbeidsstipend til etablerte kunstnere. Forlag, private institusjoner og andre miljøer som utvikler og produserer læremidler kan søke om støtte til utvikling av.

Du kan kun søke om midler til bruk for planlegging og gjennomføring av idrettsarrangement og. Tidligere har vår ordinære søknadsfrist vært.

Søk om tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan søke på flere tilskuddsordninger i Stavanger kommune. Logg deg inn på regionalforvaltning.