Snø fra naboens tak

Pga at det var glatt og farlig å gå på taket pga mye snø, turte ikke og. Så vidt jeg skjønner har ikke naboen oppdaget snøraset enda, men. Dere må montere snøfangere, så ikke jeg får snøen i hue når jeg sitter. Men halve mitt poeng er at takras fra taket fra altanene øverst hadde. Vi bygde huset vårt etter naboen, men vi bor såpass tett i en gate at. Om snøen ikke raser ned fra taket etterhvert, kan det bli for tungt?

Snø fra naboens tak

Snøen som faller på naboens tomt skal bli liggende der. Og du skal ha din snø på din tomt.

Naboloven setter klare grenser for hvor snøen kan. Snø og vinter er gjør dagene lystigere, men med snø følger mange bekymringer. Du har faktisk ikke lov til å kaste snøen over til naboen. DiBK ) utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Alle huseiere og kommunen med sine innleide snø brøytere jobber…. Ellers tror jeg du har registrert at taket er høyt hos oss med hensyn til å ta på.

Snø fra naboens tak

Etter lovens § 4 må ingen bygge slik at takdrypp eller snøras faller ned på. Da snøen lavet ned som verst i vinter, tok hans 79 år gamle nabo i Vakåsveien.

Så fjernet vi all snøen som ble måkt ned fra taket på den ene. Kan du kaste snøen over gjerdet og på naboens plen når du måker oppgangen din? Det finnes enklere måter å fjerne snøen fra taket på. Du har sikkert opplevd at brøytebilen måker snøen fra veien og rett inn i hagen din. Så enkelt fjerner du snøen fra taket.

Nå som mildværet kommer, øker også faren for at snø og is raser ned fra taket ditt. Les mer om hvilket ansvar du har om dette skulle skje, her. Det er til sammen 9 husstander som måker snøen inn på plena vår. Hovedfokus vil være på handleplikten når snø og is truer fra taket, og. I et sameie med sammenkjedete boliger var naboens biler parkert. Rosa lifter fra Naboen bidrar til kreftforskning. Bygningsåret gjør det mulig å anslå hvor mye snø taket tåler.

Mye snø på taket kan være en stor belastning for taket, spesielt om den blir våt og tung. Når må du måke, og hva må du passe på? Et eldre ektepar i Lillehammer, han kreftsyk, aner ikke sin arme råd etter at naboen sendte all snøen fra taket sitt inn på deres eiendom. Han har hytte ved Smørlitjern og har vært der oppe nå for å måke taket både på egen hytte og på naboens hytte.

Snø fra naboens tak

Det var så mye snø at jeg. Britisk politi har delt et bilde av noen rekkehus med snø på taket. På ett av takene er det dog ingen snø å se. Den har nemlig smeltet på grunn.

Hvem har plikt til å måke vekk snøen på eiendommen når du eier din.