Snitt for å komme inn på videregående

I karakterkalkulatoren kan du legge inn dine karakterer fra videregående skole. Hva er karaktersnittet for å komme inn på videregående skoler på Romerike? Hvilket karaktersnitt du må ha for å komme inn på et utdanningsprogram, varierer fra år til år og fra skole til skole. Dette er avhengig av hvor mange som søker. Reglene for inntak til videregående opplæring følger Bestemmelsene i. Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsker mest.

Snitt for å komme inn på videregående

Snitt over de ulike skolene fordelt på ulike fagretninger. De mest populære videregående skolene ligger i sentrum av landets største byer, og elevene må ha fem i nesten alle fag for å komme inn. Nadderud-elevene måtte ha minst én sekser for å komme rett inn i høst. Asker videregående skole har nest høyest opptakskrav i traktene våre. I år er det like vanskelig å komme inn som rekorden satt for to år.

Første inntaksrundetil de videregående skolene i Oslo er klar. Oslo Katedralskole har 5,0 i snitt fra ungdomsskolen. Kravene for å komme inn på videregående skole i Oslo har ikke vært. Elvebakken har karakteren fem eller høyere i snitt. Nå er førsteinntaket for videregående skoler sendt ut. Lillestrøm videregående er vanskeligst å komme inn på, med krav om fem i snitt. I år igjen har Akademiet høyest karakterkrav. Her må elevene ha minst 5,4 i snitt for å komme inn.

Annen utdanning: Jeg ANER IKKE hva jeg skal gå på videregående og heller ikke hvilke karakterer(ca) man trenger for ¨å komme inn. Nydalen videregående krever over fem i snitt for å komme inn. Tre av de mest populære osloskolene ligger i sentrum. Vilde Aubell begynner på. Denne Oslo-skolen er tøffest å komme inn på. I gjennomsnitt ligger de elevene på 53,40.

Videregående skoler, arbeidsinstitutt, fagskole og opplæring- og. I tillegg kommer søkere til opplæring i bedrift, voksenopplæringskurs arrangert av. Det kom inn 337 søknader fra minoritetsspråklige søkere, det vil si søkere. Ullern videregående skole er blant de vanskeligste å komme inn på i Oslo.

Det betyr at en elev må ha over 4,8 i karaktersnitt for å få tilbud om. Idrettsfag ved Øvrebyen videregående skole har høyest snitt i vårt distrikt med 39,4. Sjekk hva som kreves for å komme inn på de relevante studiene.