Småhusplanen 2017

Dette til tross for at kommunen hadde gitt klarsignal til å fortette tomten. Tekst: Advokat Morten Fæste Foto: Domstol. Plan- og bygningsetaten (PBE) uthuler småhusplanen gjennom. Kommuneplan, kommunedelplaner, områdeplaner, byggesaksveiledere, normer og skjemaer. Småhusplanen er et viktig plandokument for vår del av byen.

Småhusplanen 2017

Arbeiderpartiet og MDG gir sin tilslutning til at småhusplanen skal være. Det bekrefter byutviklingsbyråd.

OAF arrangerte debattmøte om småhusplanen og knutepunktstrategien for Oslo 19. Kort oppsummert stilte OAF. Se reguleringsplaner og kommuneplan i Oslo kommunes karttjeneste. Du finner også kommunedelplaner, planprogram, veiledende planer for offentlig rom, gul.

Også områder omfattet av den såkalte småhusplanen, som i dag begrenser byggemulighetene på 29. De har revidert veilederen i tråd med justeringen av småhusplanen vedtatt 12. Områdereguleringen erstatter planen. Klager på den reviderte småhusplanen tas ikke til følge. Tomta ligger innenfor småhusplanens område i krysset Øvre Prinsdals vei. Merknad om fortetting og hyblifisering i ytre by.

Høyre vil skjerme byens småhusområder og vil gå imot mange av Ap-byrådets fortettingsplaner i områder som. Oppgis alltid ved henvendelse. Svar på spørsmål fra Norsk. Studien viser at realisering av utbygging i småhusområder er avhengig av eksisterende. Opposisjonen frykter søksmål.

I) Har småhusplanen gått ut på dato? Følgende høyder tillates:. Kravene til tilpassing forsvinner. Saken gjelder: REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY.

I dag revideres småhusplanen i Oslo Bystyre. SV har fått gjennomslag for en revidering av planen som både gir økt fortetting og bedre bomiljø. Retten viste blant annet til at « småhusplanen » for Oslo var generell, og at servitutten ikke medførte at større areal måtte stå ubrukt. Den er svært detaljrik og har for eksempel.

Småhusplanen 2017

Sitat fra Karl Otto Ellefsen: "Oslo Arkitektforening holdt 19. Og mange har utnyttet dette allerede.

Fylkesmannen tar klage på de reviderte bestemmelsene til småhusplanen til følge. I Oslo er for eksempel utnyttelsesgraden 24 prosent i de områdene som er omfattet av « småhusplanen ». Begrensningen i grad av utnytting skal. Fortetting i småhusområder i praksis.