Slokkemiddel frityr

Brann i frityr oppstår ved temperaturer mellom 300 – 400 C. Generelt kan man si at valget av slokkemiddel i stor grad bestemmes ut ifra. F – Angis at håndslokkeren egner seg mot brann i frityr med vegetabilsk olje. Slokkemiddelet er spesielt utviklet for brann i frityr – og stekeoljer. Det fordampede vannet kan også bære med seg fettpartikler og spre brannen.

KitchenFlex, slokkeanlegg frityr, gir. Tester viser at vanlige slokkemidler som skum pulver og Co2 har. Vann er et effektivt slokkemiddel mot brann i treverk, tekstiler og papir. Bruk aldri vann til å slukke brann i frityr, andre typer fett eller olje. Bor man over flere plan, har større bolig eller kanskje frityr hjemme, er det anbefalt. Frityr brannslokker slokker brann i matfett. Brannslokkesystem frityr Brannslukkesystem frityr Brannslokkesystem. Branner i steke- og frityroljer kan ikke slokkes med vanlige slokkemidler og det er derfor.

SINTEF rapport: «Testing av slokkemidler mot brann i vegetabilsk olje» 29. Ved brann i frityr med vegetabilsk olje anbefaler testen enten brannteppe eller.

Slokkemiddel frityr

Ved normal bruk av frityr er. Det er utarbeidet forslag til sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. Bakgrunnen er at krav om sikring av. Det har vist seg å være nytteløse. Anbefaling dersom du kun ønsker å ha et slokkemiddel tilgjengelig i. Slokking av brann i frityr med vegetabilsk olje er meget vanskelig, konvensjonelle slokkemidler som pulver, skum og Co2 har vist seg å være nytteløse og kan. Må aldri brukes mot branner i fett, frityr, oljer og andre væsker – det gir en.

Vannet i slokkemiddelet fordamper og kjøler ned frityren og beholderen det. I storkjøkken benyttes frityr – og stekeoljer som utgjør en betydelig brannrisiko. FirePro er et miljøvennlige brannslokkesystem som bruker et patentert slokkemiddel (FPC). Systemet har flere dyser og kan. Kan brukes i båt, bil og i hus. Med kun 3liter volumen er W3DFC er en veldig lett og kompakt slokker.

Gjennom sin meget effektiv slokkemiddel Furex Casa og en spesialdysekombinasjon. Alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Les og finn ut hva slags slokkeutstyr du bør ha hjemme hos deg og hvordan utstyret bør vedlikeholdes. Slokk aldri med vann, pulverapparat eller skumapparat hvis oppvarmede oljer brenner (" frityr "). I slike tilfeller benyttes grytelokk, brannteppe, eller slokkemiddel. Type slokkemiddel : DEFLECTOR VÆSKE.

SLOKKEMIDDEL OG VÆSKEBEHOLDERE. Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken.