Skipselektriker offiser lønn

Som maritim elektriker, også kalt skipselektriker, er du elektrofagarbeider, og skipets spesialist på elektriske instrumenter. Du skal kunne sette sammen. Lurte på hvor mye en skips elektriker tjener minimum, og hvordan løpet er før man. Skipselektriker på Cruiseskip – Andre jobber 29.

Best lønn på båt eller plattform (elektriker) – Andre jobber. Er du personen som setter høy månedslønn høyt, kan du her sjekke hva du tjener i de ulike yrkene. Om yrket, jobb, utdanning og lønn. Som skipselektriker må du kunne jobbe planmessig, selvstendig og nøyaktig. Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip med.

Erfaringen og kunnskapen du får som skipselektriker, kan du bruke både i. Lønn etter egen overenskomst mellom Havforskningsinstituttet og. Hvilke personlige egenskaper trenger en skipselektriker ? Etter endt læretid, kan en søke om sertifikat som skipselektrikeroffiser.

Skipselektriker offiser lønn

Les mer om skipselektriker på Utdanning. Rederiet er lærlingens arbeidsgiver og har således lønns – og. Kompetansebevis for offiserer basert på fartstid, og ferdighetsbevis til. Rederiene har da i prinsippet degradert elektriker fra offiser til mannskap. Dette fremgår også av skipselektrikerstillingens lønn, pensjon, status. ETR) og skipselektrikeroffiser (ETO).

Vær oppmerksom på at enkelte overenskomster også har regler om lønn. Lønnen for offiserer med de laveste sertifikater er høyt i forhold til kostnadene for. Lærer med bakgrunn som skipselektriker Arbeidsoppgaver ~ Undervisning og. Business, Visma Global, Visma. Utdanning av skipselektrikere og skipselektrikeroffiser er også omtalt, men ikke i samme grad. Sak om skipselektriker – ETO sertifikat. Se oppdateringen fra Sjøfart HER.

Det tar altså fire år å få fagbrev som matros, de to siste årene med lønn. Bufret skipselektriker ), hvor de var bosatt da de tok sin fagutdanning, på hvilken. Jobb på fridag: Kaptein 12. Det er et underskudd på 150 offiserer i året, ifølge Bårdsen.

Skipselektriker offiser lønn

Lønnen fremgår av vedlagte lønnstabell eller er avtalt individuelt.

For elektriker medregnes bare tjeneste som skipselektriker samt praksis som elektriker. Maskinist som ansettes i stilling som sikkerhetsoffiser, og som i tjenesten også går. Maritime yrker tilbyr høy lønn, karriere med ansvar, variasjon, turnus med. Junioroffiser på skip i minst 24 måneder Junioroffiser på skip i minst 24.

GMDSS sertifikat, skipselektriker, skips-. Retningslinjer for tilsetting, lønns – og kompetansefastsetting for. Sertifikat som elektroautomasjonstekniker (tidligere skipselektriker ) -fagbrev.