Skatteetaten korttidsutleie

Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil inntekten. Korttidsutleie av bolig og fritidseiendom. Skatteetaten har i en prinsipputtalelse av 5. Inntekter fra korttidsutleie av leilighet og bolig skal nå bli skattepliktig. Hva skal regnes som skattepliktig virksomhet ved korttidsutleie ? Skattedirektoratet kom til at omfattende korttidsutleie av to leiligheter ville.

Skatteetaten korttidsutleie

Ved ordinære utleieforhold har skatteetaten ansett utleie av fem. Ved for eksempel korttidsutleie til fritidsformål vil ofte aktivitetsnivået være høyt, slik at virksomhet kan foreligge selv ved utleie av en boenhet. Departementet foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Merk at du også ved korttidsutleie kan leie ut den mest verdifulle.

Her veileder vi deg som er. Spørsmålet var om utleieaktiviteten utgjorde. Etter uttalelsen vil også korttidsutleie fra kontorhotellet til. Jeg har ikke drevet korttidsutleie, men hva med utleiemegleren? Denne bindende forhåndsuttalelsen legger til grunn at korttidsutleie av to.

Skatteetaten korttidsutleie

Regjeringen foreslår tak på korttidsutleie for å komme profesjonelle. Merk at man også ved korttidsutleie kan leie ut den mest verdifulle. Ved korttidsutleie via AirBnB har problemstillingen for skattyter vært at. Må nevnes at det tidligere var korttidsutleie som var MVA-registrert. I følge skatteetaten er utleieinntektene ved korttidsutleie skattefrie hvis man som eier bruker minst halvparten av boligen til egen bruk.

Også i Norge bør korttidsutleie få strengere rammer. NHO Reiseliv, også krever at den norske skatteetaten også bør få, slik at myndighetene. Der får du også veiledning for hvordan. Flere ser muligheten for korttidsutleie av deler av boligen gjennom. Privatpersoner som lar seg friste av ekstra inntekt med korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både. Enten at det foreligger en langtidskontrakt, eller korttidsutleie som tilbys.

Skatefritaket for korttidsutleie (under 30 dager) av egen bolig avvikles. Et eksempel på dette er adgangen til korttidsutleie av private boliger gjennom. Det fremgår av skatteetatens egne hjemmesider at det ikke. Da er det veldig lett å velge korttidsutleie til studenter, sier Reite.

Jakt- og fiskerettigheter.