Skatt på leieinntekter 2017

Da skal boligen regnskapsbehandles. Det innebærer at du skal skatte for netto leieinntekter, altså at du kan trekke fra alle relevante kostnader. Hvis leieinntektene er skattepliktige, skal overskuddet skattlegges som kapitalinntekt. Mange finansierer kjøp av egen bolig med utleie. Høye boligpriser og generelt lav skatt på bolig gjør også at mange har investert i bolig nummer to fo.

Skatt på leieinntekter 2017

Har du bolig eller hytte som blir stående tom i sommer? Her gir vi deg en gjennomgang av skattereglene for utleie.

Dersom ingen av vilkårene ovenfor er oppfylt, må man skatte 25 % av netto leieinntekter. Leier du ut skattefritt kan. Leieinntekt fra den boligen du bor i selv er skattefri dersom du benytter minst halvparten selv. Det er tre nivåer på skattlegging av hytteutleie. Det er flere som tar til orde for å skjerpe skatt på utleieinntekter av eiendom.

Regelen om skattefri leieinntekt når du bor i boligen selv gjelder altså i dag fullt ut selv om du leier ut via Airbnb og har nye overnattingsgjester. Må jeg da skatte for det han betalte meg i leie? Forstår meg ikke helt på reglene nemlig. Det blir lavere rentefradrag for alle, men samtidig mindre skatt på leieinntekter. Det er over 50 inntektstyper som er skattefrie. Det finnes en rekke inntekter du slipper å betale skatt på. Nedenfor har vi samlet en del av disse.

Overskrider du denne summen, må du betale 28 prosent skatt av. Eller kan du si det slik at du unngår skatt om utleieinntekten er under. Rapporten peker på at delingsøkonomien utfordrer den ganske vide adgangen det er til å leie ut deler av egen bolig uten å betale skatt. Her redegjøres for de viktigste foreslåtte endringer som gjelder skatt og avgift. Av overskytende leieinntekter skattlegges 85%. Vi vil i det følgende se på hvilke skatteregler og satser som gjelder for. Ved skattlegging av leieinntekter fra bolig, gis det bare fradrag for kostnader som.

Gode nyheter – arv – Spania: 30. Skatt på dette er i utgangspunktet 20. E24) Publisert: 18:03 – 25.

Skatt på leieinntekter 2017

Dette innlegget har blitt redigert av Ideic: 14. Inntekten skattlegges som kapitalinntekt med 28 pst.

Leieinntekter fra tomannsbolig er skattefri dersom vilkåret om å benytte minst halvparten av boligen til.