Siviløkonom krav

En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk- administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide innen mange ulike. Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen. Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon. Science in Business Administration, og har ikke krav på tittelen siviløkonom.

Krav om engelsktest gjelder for søkere med utdanningsbakgrunn fra land.

Siviløkonom krav

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen siviløkonom. Noen studier har i tillegg spesielle krav til forkunnskaper. Studiet er næringslivsrettet og internasjonalt. Siviløkonom er en bred utdanning med stor vekt på faglig kompetanse. Oppfyller du ikke kravene til siviløkonom ? Hva er gjennomsnits karakteren og trenger man realfag i tillegg? NRØAs krav om minst 120 studiepoeng i. For å ivareta kravet om bredde i graden, velger studentene også en. Til tross for svakere norsk økonomi er kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet fortsatt stabilt høye, viser tall fra Samordna opptak.

Kravet til opptak kan derfor bli høyere enn minimumskravet. Digitalisering og teknologi skaper stadig nye krav – som siviløkonom med spesialisering har du gode. Utfyllende regler for opptak til Økonomi og administrasjon – siviløkonom . Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til. Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Rydder i kravene for å bruke siv. Du som er siviløkonom må ta ett år ekstra for å få deg en moderne grad. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:Totalt 90 studiepoeng fordelt på: minimum 30. Departementet forutsetter.

Krav til toårige masterprogram som gir rett til sidetittelen siviløkonom. Retten til bruk av sidetittelen siviløkonom er i utgangspunktet forbeholdt deg. Econa kan ikke dokumentere at de som har sidetittel siviløkonom gjør det noe. Samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen tar bladet fra munnen. SVAR: Hei, for å bli siviløkonom trenger man en master (5 år) i økonomiske fag. Jeg har bestemt meg for at jeg vil bli siviløkonom, av flere grunner. Om man oppfyller kravene for opptak til BI, som blant annet er R1 eller S1.

Aldri før har interessen for å studere ved Handelshøyskolen BI vært større.