Salg av tømmer pris

PRISER PER FYLKE: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets. Normalt fylles industritomter og kaier opp med tømmer i februar, mars og april. Etter siste prisjusteringer ligger prisene på gran massevirke i flere områder over. Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere. Stop en halv, vestlendinger er kjent for og være glad i penger men det får være måte på.

Salg av tømmer pris

Selger de bjørketømmer for 937,- inkl. Investere i skog 12 innlegg 24.

Kjøp av bjørketømmer 13 innlegg 6. Flere resultater fra gardsdrift. Skogsnorge – Priser på trevirke mm. I Norge ligger gjennomsnittlig bruttopris på tømmer (gran) på ca 350 kr pr m3. Det betyr også mye hva det koster å få hogd tømmeret og brakt det fram til bilvei.

Salg av tømmer pris

Tømmeravvirkning og – priser.

I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på rundvirke levert til skogindustrien. Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du. Ta kontakt med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud. Avvirkning av industrivirke for salg fordelt på treslag og sortiment. Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges og hvilke priser skogeierne. Vi kjøper tømmer til gode priser over hele Norge. Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt.

I tillegg til en markedsmessig virkespris får du som Glommmen-medlem etterbetaling på. Det anføres at prisdannelsen er nasjonal og internasjonal, og at AT. Innen tømmeromsetning, det vil si kjøp av tømmer fra skogeierne og. Du må 26 år tilbake for å finne et år hvor det ble hogd mer tømmer for salg enn. Mest dramatisk er det for skurtømmer av løvtre, hvor prisen per.

Fra våre skogsdrifter selger vi en del vedtømmer til vedprodusenter og private kunder. Vi kan levere bjørk, annet løvtretømmer, tørrgran eller massevirke av furu. TILVEKST, TØMMERPRIS, DRIFTSKOSTNADER.

Salg av tømmer pris

Skogfond er penger som skogeieren plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Det viser statistikken over Skogsavvirkning for salg fra Statistisk.

Prisene for skurtømmer gran eksport øker med kr 45,- m3. Prisøkningene gjelder for. Andelseiertillegg i tømmerpris. Kanskje er det slik at salg av tømmer til utenlandsk industri vil.

Landets dyreste tømmerstokker kommer fra Indre Østfold. Ifølge Norsk Skogbruk betaler Viken Skog en snittpris på under 300 kroner per.