Rullestol bredde dør

Inngangsdører og dører i kommunika- sjonsveier skal ha fri bredde 0,9 m (karm- mål 1,0 m). Dimensjonering for rullestol. Bladet gir grunnleggende mål for plassbehov i bygninger som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Hvor mye plass trenger en rullestolbruker for å ta seg gjennom en dør, snu. Da trengs en bredde på 160 centimeter og en lengde på to meter. Parkeringsarealet er et standardmål for en rullestol i parkert stilling.

Rullestol bredde dør

Imo er en tofløyet dør på 120 passabel for folk i rullestol, mer enn. Det betyr at for å få fri bredde på 900 mm må man opp til en dør M10 ved. Krav til fri sideplass ved dør reduseres med 0,2 m (fra 0,5 m til 0,3 m ved… Krav til samlet passasjebredde (ved rettvinklet sving) reduseres fra 2,20 m til 2. En snusirkel for rullestol med diameter 1,5 meter ligger til grunn for.

Besøk våre nettsider her og finn din dør. Når det gjelder pardører varierer bredden fra modul 13 og oppover. Er det en innerdør bør du f. Balkong, terrasse og uteplass skal ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til. Dør internt i byggverk med krav til universell utforming skal ha fri bredde på.

Rullestol bredde dør

Dører har passasjebredde slik at vanlig rullestol kan passere med god og sikker klaring til karm og dørblad.

Dør må være lett å se og bruke. Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den. Dersom man skal åpne dør fra rullestol eller benyt- ter andre. I lange korridorer skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere. Korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på. Ha gode kontraster på golv, vegger, dører og innredninger.

Foran en dør som slår utover skal det være snuareal for rullestol i. Det er mest naturlig å tilrettelegge for rullatorer og rullestoler. Dører skal være uten terskel og ha tilstrekkelig bredde. Høyere terskler er svært krevende å komme over for rullestolbrukere. Gangareal foran ind- vendig dør. Adgangsforhold: Forareal ved indadgående dør. Fri bredde entrédør 87 cm. Bred dør ved hovedinngangen (ikke-roterende) med en minimumsbredde på 80.

Ringeklokke til bruk om natten er tilgjengelig fra rullestol (makshøyde 120 cm). Lugarene finnes både med og uten.