Rive veranda

Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om. Jeg har en veranda på nesten 48 kvadrat. Når den ble bygget var store deler av tomta mi skrånende og ungene små. Undertegnede kan også rive ditt. Naboene til areal- og byggesakssjef i Harstad, Jan-Inge Lakså, har fått beskjed om å rive verandaen. Den er ulovlig, sier kommunen. Her har jeg sett mange «kreative» løsninger eller snarveier som i verste fall fører til at du må rive hele terrassen og bygge den på nytt, forteller.

Terrasse, platting, veranda, balkong. Du skal byggje eller rive ein balkong. Må en virkelig søke om å restaurere en allerede eksisterende veranda. For å si det slik, skal du rive en garasje og sette opp en ny på samme sted må du også. Da naboen bygget ut verandaen sin, ble det innsyn rett inn på baderommet til en kvinne på Løvsjø. Hun klaget til kommunen, men fikk avslag.

Rive veranda

Unntak fra søknadsplikten gjelder ikke påbygg. Skal du bygge, rive eller endre på terrasse, platting, veranda eller balkong?

Kva du kan gjere sjølv kjem an på kva som gjelder for din eigedom. Mandag iverksatte Bodø kommune riving, skriver Avisa Nordland. Trapp og gulvflate i armert betong. Ligger på baksiden av huset. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger.

I fjor fikk Sigfred Otterholm på Veilholmen beskjed av kommunen om å rive sin nybygde veranda. Dette førte til at 81 fastboende på. En nybygd veranda på den historiske garden Dale-Gudbrand på Hundorp må trolig rives. Endelig har vi nå fått samlet en gjeng med Lars Framnes, Tor Arne Krogsrud og Steinar i. Verandaen har i flere år vært i svært dårlig stand. En veranda til besvær: På Kleiva har Ramona og Vidars veranda stått i. Tilbygg til bolig, fritidshus.

Frittliggende uthus, carport, garasje t. Huseier Joachim Hansen i Stubben 9 fikk ikke gehør hos politikerne. Nabo Øystein Spilling hadde klaget på utbyggingen. Rådmannen mener huseieren som har oppført en veranda og ei verandadør på et hus i Laget må fjerne begge deler før 13.

Rive veranda

Unntatt søknadsplikt – meldepliktig Mindre veranda med høyde mer enn 0. Søknad uten ansvarsrett Veranda med en høyde over 0,5 m over.