Resultatregnskap engelsk

Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som. Oppstillingen dekker resultatregnskap, balanse og kontantstrøm. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

KudoZ) Norwegian to English translation of resultatregnskapet : profit and loss account. Norsk – Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert Dette er et norsk- engelsk.

Resultatregnskap engelsk

Oslosenteret For Fred Og Menneskerettigheter. Operating income and operating expenses. Andre inntekter, 541,417, 538,740. Et sentralt utgangspunkt denne gang er engelske ord og. Definisjoner er tatt med i oversettelsene mellom engelsk og bokmål, men ikke. Ved å endre språk i Visma Økonomioversikt kan du få resultatregnskapet på engelsk.

Les mer i Bytt språk til engelsk. I månedsvelgeren kan du velge til hvilken. Navn, Ordinært resultat før skattekostnad.

Resultatregnskap engelsk

Definisjon, esultat fra ordinær drift og finansielle poster, men før skattekostnad og ekstraordinære inntekter og.

Når all bokføring er utført og posteringene summeres konto for konto kan det settes opp et resultatregnskap. Ofte grupperer man sammen flere konti som hører. Eksempel på Norsk – engelsk teksting:. Resultatregnskap og balanse. Informasjon om Norsk- engelsk Fagoversettelse Joan Linden Kristiansen sine regnskap. Mangler: engelsk Tråden for BI-studenter!

Side 213 – Annen utdanning – Diskusjon. Jobb og utdanning › Annen utdanning Bufret 27. Mens resultatregnskapet stopper ved endt regnskapsperiode (regnskapsår). Slike beregninger kan gjøres på flere nivåer nedover i resultatregnskapet. IFRS der resultatregnskap og balanse avviker fra.

Finn eksempler fra lignende tekster på norsk og engelsk (parallelle tekster) der. EBIT og resultat fra videre ført virksomhet belastet. Flytogets omsetning med 10,7 prosent til 627 millioner. Samtidig bidro stram kostnadsstyring til at Flytoget oppnådde et resultat før skatt på 145 millioner. De påpekte at en vesentlig bruk av resultatregnskapet var å evaluere. OCI etter den engelske betegnelsen Other comprehensive income.

BDO lnternationat Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar.

Resultatregnskap engelsk

Gjensidige Stjørdal Brannkasse fikk et samlet resultat før skattekostnad på kr 14.