Regnskap kontoplan forklaring

Kontoplanen er grunnmuren i ethvert regnskap, og benyttes i all bokføring av. Denne artikkelen gir deg forklaring på hva en kontoplan er, og hvordan den kan. Overordnet om standard kontoplan for statlige virksomheter. Summen av konto 151 og 152.

Fagstoff: Her skal vi se hvordan de ulike postene i regnskapet får tildelt.

Regnskap kontoplan forklaring

Vi skal også lære om kontoplan. Hva er administrative rutiner? Leser du dette, er sjansen stor for at du planlegger å føre regnskap for aller. I Norsk Standard kontoplan er kontoene som begynner på tallet 1 eiendelskontoer. Dato, Beskrivelse, Inntekt, Kostnad, Post. Kontoplan eller hovedbok er betegnelsen på kontoene som benyttes i regnskapsføring. Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i. Det har betydning for kravene til bokføring og hvordan regnskapet speiler økonomien.

Regnskap kontoplan forklaring

Må finlese den linken med forklaring fra Visma. Oppstillingsplan for balanse. Kodeklasse 9 er ledig og kan f. Nederst på hvert ark i dette eksempeldokumentet, finner du en forklaring eller. Norsk standard kontoplan utgis ikke av Norsk RegnskapsStiftelse, men av. Rapporter velg profil ”Dokumentasjon” og velg kontoplan for ønsket avdeling.

Lønn til daglig leder er ikke en egen konto i Norsk Standard kontoplan, men en egen note i bedriftens regnskap. Aktuelle hjelpemidler og maler innen regnskap. Her finner du standard kontoplan tilpasset idrettslag. Det er viktig at det tydelig. Vinduet for Kontoplan åpnes ved å velge menyen Vis – Regnskap – Kontoplan. Feltene og tilhørende forklaring : Kontonr. For å føre regnskap må du ha en kontoplan. Som hovedregel kan udekket underskudd.

For underskudd som er større enn. Utgift, utbetaling, kostnad – hva er forskjellen?

Regnskap kontoplan forklaring

Her får du forklaring på hvordan du kan overføre informasjon fra regnskapet for. Dette gjøres kun for at resultatrapporten skal være enklere å forklare for noen. Kontonavnet er kanskje ikke tilstrekkelig for å forklare hva kontoen skal.

Føringen av regnskapet skjer på grunnlag av faktiske hendelser, som for. Stort sett vil alle nødvendige kontoer. Den samme kontoplanen er. Les mer om avviket Edag-108 her, her ser du også forklaring hvordan du best.