Regler for innredning av naust

Naust med bad, kjøkken og oppholdsrom blir ikke godtatt av. Det vi hører er at naustene er innredet, isolert og brukes til fritidsbruk. Foss forteller at flere nausteiere ikke følger reglene for naustbruk. I den grad regelen får intern konflikt skal det siste punktet vektleggjast.

De gjengitte vedtatte retningslinjene for naust stemmer ikke helt. Under er de endelige basert på tverrpolitisk enighet.

Regler for innredning av naust

Jeg mener disse bidrar til. Behandles på ny: Erling Brevik monterte ovn og pipe i naustet ved Bolgvågen. Nei, må være lov med litt innredning som vinduer og isolering. Denne saken er med på å trekke opp noen grenser for hva som er lovlig og ulovlig innredning, sier Ståle Øvrebø.

BERGEN: Når « naustet » har pipe, flatskjerm og sofa, er eieren i trøbbel. Denne maidagen er han ute for å sjekke et « naust » i Fana. Han åpner porten og spaserer. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Er det noen regler som gjelder gamle naust som vi ka bruke til vår fordel.

Regler for innredning av naust

Nesvik (FrP): Kan statsråden bekrefte at når det tillates isolering av naust uten at det anses som bruksendring, så er det også tillatt å innrede med.

Etter nærmere to år med naust -stridigheter skal lokalpolitikerne i dag. I tillegg ble det også vist til at flere av naustene var innredet som hytter. Ved å søke om naust i stedet for hytte får de godkjenning hos kommunen. I de nye reglene om bruk, heter det at « innredning som åpenbart. De har helt klare retningslinjer for størrelser, takvinkler, porter.

Sjøhus og naust var jo presis beskrevet i Wikipedia, men sørlandets. Driftstyret ga i foregående møte uttrykk for ønske om oppmyking av reglene, slik at det i. En nausteier har fått pålegg om å rive ut kjøkkenet han har montert i. Det østligste naustet synes å være innredet til fritidsbolig (varig opphold). Levanger kommune spør hvorfor det et parkett i naustet. I nye regler blir det presisert at innredning som åpenbart legger til rette for slik bruk. Kan jeg bruke naustet eller badehuset til overnatting?

Det er viktig å ikke glemme at reglene skal ivareta viktige hensyn – slik som hensyn til brukers sikkerhet. Tilbygget til naustet er innredet som stue og soverom samt wc – men dette er. Avgjørelsen i Flekkerøya-saken vil ikke gjøre det lovlig å bruke eller innrede naust og uthus til fritidsboliger andre steder langs kysten.