Regler bygge inntil pipe

Skal sette opp en vegg mot en pipe. Lurer derfor på litt normer og regeler rundt dette. Har til nå fått litt for mange forskjellige meninger om. Det finnes regler for hvor nærme en pipe du kan plassere brennbart materiale.

TILDEKKING: Piper skal ikke under noen omstendigheter bygges inn.

Regler bygge inntil pipe

Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale. For eldre frittstående ildsteder gjelder følgende regler : Dersom ildstedet. Pipeløpet slipper gjennom mye lyd fra naboleiligheten, og for å bøte på dette vurderer jeg å bygge en ny vegg rundt pipa (lekter, isolasjon og gips). Jeg har jo vegger inntil pipa på 2 sider, den går opp igjennom. Jeg gjenopptar en gammel tråd med håp om at min pipe er unntaket som bekrefter regelen. Bufret Inntil to vegger av brennbart materiale kan monteres mot skorsteinen, men bare. For halvsteins pipe (110mm veggtykkelse) må hjørnet av pipa mures ut slik at.

For dypdykk i lovverk og byggeregler for teglskorsteiner og eiers ansvar kan du.

Regler bygge inntil pipe

Bokhyller inntil pipa Når Boligseksjonen i Oslo kommune er ute på tilsyn, oppdager. Reglene her er helt tydelige, en pipe eller brannmur skal ikke. Skap, bord eller hyller eller annet i brennbart materiale skal ikke stå inntil pipeløpet, men kan fint plasseres nærme, så lenge det er god klaring.

Tilbake til Løsninger Teknisk informasjon Eldre regler for ildsteder og. Gulvbord, parkett, himlingskledning samt listverk kan likevel legges inntil skorsteinen. Vi ser også litt på regler som gjelder spesielt for eldre skorsteiner av tegl og betong. Dette av hensyn til temperaturbevegelser, setninger i bygg eller bevegelse i bygg pga vind osv. Pipehatt må ikke være til hinder for feiing og kontroll.

Leca Pipe, Standard er godkjent iflg. Man mente at reglene tvert i mot ville få så store negative og dramatiske. Brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende produkt, murstein ( teglstein), Siporex eller tilsvarende produkt. For å få en mest mulig jevn og glatt vegg, ønsker jeg å legge gipsen langs hele veggen bak peisen og inntil pipa (pusset teglstein pipe ). Tror du har lov til å sette et skap der men ikke bygge ett. Avstand til brennbart materiale i takgjennomføring og tilstøtende vegger.

For teglskorstein skal pipeløpets indre flate være minst 230 mm fra brennbart. Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong. Vi vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Spørsmål om din byggesak må du rette til kommunen som er ansvarlig for byggesaken.