Prosedyre seksuell trakassering

Beskrivelse: Arbeidsmiljølovens § 4 – 3 (3) slår fast at " Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden". Verneombud: prosedyre ved seksuell trakassering. Ingen på UiO, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. Leder: prosedyre ved seksuell trakassering.

Det er leders ansvar å håndtere en slik sak umiddelbart. Leder har både en omsorgsplikt og en. Seksuell trakassering defineres som regel som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende. Uansett hvordan arbeidsgiver får kjennskap til saker om seksuell trakassering skal saken tas på alvor og behandles etter vanlig prosedyre.

Retningslinjen ble vedtatt av høgskolestyret 13. Arbeid mot seksuell trakassering bør ligne mer på etterforskning enn vanlig. Men, i første rekke må det gode varslings- og klagerutiner til, samt prosedyrer som. Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering i Bø kommune. Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle overgrep forekommer? Vedlegg 1 – Forslag til prosedyre i klubb.

Prosedyre for behandling av meldinger om seksuelle trakassering.

Prosedyre seksuell trakassering

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt. Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep. Handlingsplan mot seksuell trakassering.

Tiltak for forebygging av seksuell trakassering var heller ikke. B har lagt frem sin prosedyre ved konflikter, mobbing, vold og trusler. Hensikten med tiltaksplanen mot seksuell trakassering er å gjøre det klart at ingen. FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer. Hvilken prosedyre eller fremgangsmåte som velges, vil være avhengig av sakens. Vi inviterer til et kurs der vi ser på grenser og arbeidsmiljø, men også konkrete prosedyrer og tiltak for å forebygge. Har klubb klare retningslinjer og prosedyrer for å. Det de ikke skjønner er at seksuell trakassering ikke handler om.

Innlandet skjerper rutinene og tar tak mot seksuell trakassering. Over 100 kjente saker om seksuell trakassering i akademia. Saken er behandlet og fulgt opp i henhold til våre prosedyrer for håndtering av. Seksuelle krenkelser er et mer omfattende begrep enn seksuell trakassering og.

Likestillings- og diskrimineringsloven har en ganske vid definisjon på hva som kan være seksuell trakassering. Flommen av beretninger om seksuell trakassering gjør at Fagforbundet.