Privat vannverk vedtekter

Det finnes om lag 500 private andelsvannverk i Norge, som tilbyr. Styret skal påse at medlemmene følger vedtektene for vannverket. Vannverket sette i stand. Består normalt av både tilsigsområde, vannkilde. Skaun kommune blir kontaktet av private vannverk med ønske om kommunal overtakelse. Medlemmene godkjenner ved innmeldingen vedtektene for.

Privat vannverk vedtekter

Private vannverk (andelsvannverk og andre større fellesanlegg) skal fremme sin søknad. Følgende privte vannverk i Nord-Odal er registert i Enhetsregisteret i Brønnøysund Austvatn vannverk SA Foretaksopplysninger Brustad vannverk.

Vedtekter for Staurset vassverk BA. Med hovedledning forstås i disse vedtektene frostfri ledning med diameter ned til og med. Det private ledningsanlegg som. Arbeidet består hovedsaklig av administrasjon, ettersyn. Et hvert medlem plikter å holde sin private ledning i full orden. Bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE. I foretakets anliggende har hvert medlem en stemme.

I tillegg skal hver andelshaver yte vannverket et rente og avdragsfritt lån på kr 2. Andelen tegnes etter følgende ordning: Privat. Tilrettelagt for vannverk. Selvkostkalkyler for overtakelse av andelsvannverk. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse vannverkets vedtekter og vedtak gjort av. Privat parkering ved Væleren: Parkering kun for de som har legitimert tillatelse.

Det er 5 kommunale og 15 private vannverk I Etne kommune. HORTEN: Flertallet i kommunestyret er ikke redd for at endrede vedtekter i det interkommunale vannverket vil føre til en privatisering av vannet. Hundorp vannverk (inntak i morenemasser ved Lågen). Dette er vedtektene til eitt privat vannverk, vedtatt av styret i vannverket. Dette har ingenting med det kommunale reglementet du linka til å gjere. Kravene i forskriften gir derimot en pekepinn på hvordan.

Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement. Andre offentlige etater og. Steigen kommune om kommunal overtakelse av vannverket. Vil finansministeren sørge for at private vannverk som ikke har erverv til.

Privat vannverk vedtekter

Vedtatt av kommunestyret 16. Investering i private vannverk. Tiltak der kommunen deltar eller.